VIDEO / Buško jezero

Sloboda je mogućnost življenja kako želiš” (Ciceron)

Nadamo se da ove ptice na našemu lijepomu jezeru žive baš tako, a ljepotu viđenoga zahvaljujemo i dugujemo Vinku Ljubasu.

Video: Vinko Ljubas

Tomislavcity.com