VIDEO / Konji na snijegom pokrivenoj Borovoj Glavi

Video je snimljen 03.12.2017.godine u koloni na snijegom prekrivenoj Borovoj Glavi.

Izvor: https://www.youtube.com