VIDEO / Livno posebno proslavlja blagdan Svih Svetih kao patron Župe Livno

Proslava blagdana Svih svetih se posebno odvija u Livnu gdje najveća, gradska župa, nosi ime Svih svetih.
Livanjska župa Svih svetih je jedna od brojnijih u Bosni i Hercegovini, koja broji oko osam tisuća župljana.

RTV HB