VIDEO / Probudi se u Livnu, pod svojim nebom!

WakeUP! Under Your Sky – Probudi se pod svojim nebom! naziv je kampanje u sklopu koje je u Livnu, a prethodno u Doboju, održana ulična akcija. Kampanju su osmislili i provode je studenti Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Pravnog fakulteta u Zenici kako bi zaustavili odlazak mladih, posebice visokoobrazovanih ljudi, te aktivirali i promovirali poduzetništvo mladih u BiH. Ulične akcije upriličene su u Livnu i Doboju jer je u prošloj godini zabilježeno najveće iseljavanje (u odnosu na broj stanovnika) po 3.000 ljudi iz obje općine/grada. Kampanja Probudi se pod svojim nebom! realizira se u okviru projekta E4U kojeg organizira Ured specijalnog predstavnika EU u BiH na čelu sa ambasadorom Lars-Gunnar Wigemarkom. Federalna.ba