Vlada FBiH dala suglasnost za gradnju vjetroparka Široka draga u Livnu

Vlada Federacije BiH dala je suglasnost Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za izdavanje energetske dozvole firmi Imres iz Livna za izgradnju vjetroelektrane ‘Široka draga’ na brdu Kamešnica, na području općina Livno i Tomislavgrad.

Projekat gradnje vjetroparka Široka draga najavljen je još u studenom 2017. godine, sa idejom da se osim vjetroelektrane gradi i hidroelektrana. U projekat je osim firme Imres uključena i turska kompanija Enprode.

Projektom za elektranu na energiju vjetra predviđeno je da se instalira 19 vjetroagregata snage 6,6 MW, ukupno instalirane snage 125,4 MW, dok je planirana godišnja proizvodnja struje od 403 GWh.

Projekt vjetroparka Široka draga, kako je navela Vlada FBiH, započet je 2009. praćenjem brzine i smjera vjetra. Analiza dobijenih podataka pokazala je da navedena lokacija nudi ogroman potencijal.

U skladu sa važećim propisima za izgradnju novih elektrana u Federaciji BiH, čija je instalirana snaga veća od 30 MW, energetsku dozvolu izdaje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije uz prethodnu suglasnost Vlade i Parlamenta FBiH.

Greenenergy