Vlada HBŽ-a odobrila transfer sredstava za mostarsko sveučilište

Vlade Hercegbosanske županije (HBŽ) donijela je, na sjednici održanoj u četvrtak u Livnu, Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava ”Ostale potpore pojedincima – Pripravnici“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu u iznosu od 1.505.760 maraka, priopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Vlada HBŽ.

Tijekom sjednice donesena je i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s tekućeg transfera ”Tekući prijenosi” Beneficije za socijalnu zaštitu, ostale potpore pojedincima – civilne žrtve rata, ostale isplate pojedincima – Porodiljni dopust, ostale isplate pojedincima – Dječji doplatak utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. u iznosu od 5.110.000 maraka. Vlada je također donijela Odluku o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Zavodu za odgoj i obrazovanje kojeg je predložilo Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 600.000 maraka. Korisnici potpora obvezni su Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ-a dostaviti izvješće o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava o čemu će resorno ministarstvo izvijestiti Vladu HBŽ.

Vlada je dala suglasnost za otvaranje postupka po osnovu kreditnog zaduženja kod komercijalnih banaka za financiranje kapitalnih investicija u oblasti cesta. Ukupno planirana sredstva iznose 1.500.000 maraka, a sredstvima je namijenjen završetak rekonstrukcije županijske ceste R 419a dionica Lipa – Blidinje. Tijekom sjednice donesena je i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za provedbu zajedničkih javnih nabava u provedenom otvorenom postupku zajedničke javne nabave goriva i lož ulja za korisnike Proračuna HBŽ. Lot 1 – nabava goriva za područje općine Livno dodjeljuje se ponuditelju Pavić d.o.o Žabljak bb Livno za ponuđenu cijenu od 204.334,29 maraka bez PDV-a kao prihvatljiva ponuda prema kriteriju „ekonomski najpovoljnija ponuda“.

U postupku donošenja ove Odluke navodi se, uz ostalo, posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo, pravilno i potpuno izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja, te ocjenu prispjelih ponuda sukladno kriterijima iz Natječajne dokumentacije. Vlada je primila na znanje izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava s tekućeg transfera ”Tekući prijenosi” beneficije za socijalnu zaštitu, ostale potpore pojedincima – civilne žrtve rata, ostale isplate pojedincima – porodiljni dopust utvrđenog Proračunom HBŽ-a za 2017.godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih.
Također, Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava ”ostale potpore pojedincima – pripravnici” u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u 2017.godini, Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava Potpore zdravstvenim institucijama za 2017.godinu, te Izvješće o utrošku sredstava kapitalnih potpora osnovnim školama za 2017.godinu, navodi se u priopćenju.

www.vecernji.ba