Vlada HBŽ-a osigurala 150.000 KM za rad udruga proisteklih iz Domovinskog rata

Na sjednici Vlade Hercegbosanske županije (HBŽ) održanoj u četvrtak u Livnu jednoglasno je usvojen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava za sufinanciranje redovitog rada udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

Naime, ovaj Program Vladi je podnijela Uprava za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane HBŽ-a, nakon prethodno obavljenih razgovora s braniteljskim udrugama na prostoru županije. Sredstva u iznosu od 150.000 maraka osigurana su iz županijskog Proračuna za 2022. godinu, priopćeno je iz Vlade HBŽ-a.

Osnovni kriteriji za naprijed navedenu raspodjelu bili su da udruga ima karakter županijske udruge, odnosno da ima registrirane podružnice u općinama HBŽ-a i da je opravdala sredstva dodijeljena u prethodnoj godini.

Odlukom Vlade prihvaćena je Lista lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja HBŽ-a, kao i cijene lijekova na ovoj listi.

Također, donesena je i Odluka o usvajanju liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Hercegbosanske županije.

Vlada je primila k znanju Izvješće o radu Povjerenstva za Program javnih investicija Hercegbosanske županije za 2021. godinu. Jednoglasno je donesena Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna HBŽ-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka ove godine.

Ministar financija HBŽ-a Draško Dalić u svom je obrazloženju ovog izvješća istaknuo da su ukupno ostvareni prihodi i primitci Proračuna HBŽ-a za razdoblje prva tri mjeseca 2022. godine iznosili 21.015.608 maraka, a izvršeni su sa 23,42 posto u odnosu na plan Proračuna, te da su ostvareni prihodi i primitci u navedenom razdoblju veći za 21,49 posto u odnosu na prihode i primitke u istom razdoblju prošle godine, ili 3.717.708 maraka u apsolutnom iznosu.

Dodao je također da su ukupno ostvareni rashodi i izdatci Proračuna HBŽ za isto razdoblje iznosili 18.465.554 maraka, a izvršeni su sa 20,58 posto u odnosu na plan Proračuna za 2022. godinu. Ostvareni rashodi i izdatci su veći za 16,52 posto u odnosu na rashode i izdatke u istom razdoblju prethodne godine.

Vlada je primila k znanju Informaciju, te dala potporu Ministarstvu unutarnjih poslova HBŽ-a u svezi problematike nemogućnosti naplate prekršaja počiniteljima stranih registarskih oznaka.

Ministar unutarnjih poslova HBŽ-a Mario Lovrić istaknuo je da po ovom osnovu ima evidentiranih (još uvijek važećih), a neizrečenih kazni za strana vozila u iznosu preko 700.000 maraka te je predložio i obrazložio potrebu pokretanja posebnog pilot projekta kako bi se navedeni problem učinkovito riješio.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju staža osiguranja s uvećanim trajanjem.

Ovom Odlukom utvrđuje se staž osiguranja s uvećanim trajanjem osobama koje su u periodu od 8. travnja 1992. godine do 31. prosinca 1996. godine obavljale poslove ovlaštene službene osobe u ustrojbenim jedinicama koje su od 1 siječnja 1997. godine u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova HBŽ-a.

Staž osiguranja s uvećanim trajanjem za navedeni period računa se tako što se dvanaest mjeseci efektivnog staža osiguranja na poslovima ovlaštene službene osobe računa kao šesnaest mjeseci staža osiguranja, kaže se u priopćenju.

Pogled.ba