Vlada HBŽ / Neuposlenim majkama po 100 KM, a jednokratna novčana naknada od 300 KM za opremu novorođenčeta

Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 5. travnja 2018. godine donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s tekućeg transfera „Tekući prijenosi“ – Beneficije za socijalnu zaštitu, Ostale potpore pojedincima – Civilne žrtve rata, Ostale isplate pojedincima – Porodiljni dopust, Ostale isplate pojedincima – Dječji doplatak utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 5.110.000,00 KM.

„Beneficije za socijalnu zaštitu“, planirane u Proračunu Hercegbosanske županije za 2018. godinu u iznosu od 1.150.000 KM realizirat će se za korisnike socijalne skrbi – pomoć za uzdržavanje u iznosu od 100,00 KM po korisniku u mjesečnim transferima, za jednokratne novčane pomoći – obiteljima u stanju socijalne potrebe, za zdravstveno osiguranje korisnika socijalne pomoći.

„Ostale potpore pojedincima -Civilne žrtve rata“planirane u Proračunu Hercegbosanske županije za 2018. godinu u iznosu od 360.000,00 KM realizirat će se temeljem Pravilnika o ocjenjivanju oštećenja organizma kod Civilnih žrtava rata i Naputka o načinu isplate novčanih primanja i načinu vođenja evidencije o korisnicima prava u Federaciji BiH.

„Ostale potpore pojedincima- Porodiljni dopust“, planirane u Proračunu Hercegbosanske županije za 2018. godinu u iznosu od 1.100.000,00 KM isplaćivat će se kroz mjesečne naknade u iznosu od 100,00 KM neuposlenim majkama sukladno podnesenim zahtjevima kroz 12 mjeseci uz jednokratnu novčanu naknadu od 300,00 KM za opremu novorođenčeta, a majkama koje imaju pravo na porodiljinu naknadu na temelju radnog odnosa naknada će se isplaćivati za vrijeme trajanja porodiljinog dopusta u iznosu od 100% ostvarene mjesečne plaće ukoliko iznos ne prelazi prosječnu plaću na razini Federacije, prema podacima Zavoda za statistiku.

Stavka ,,Ostale potpore pojedincima – Dječji doplatak”planirana je u Proračunu Hercegbosanske županije za 2018. godinu u iznosu od 2.500.000,00 KM. Isplaćivati će se mjesečne naknade u iznosu od 30,00 KM po djetetu korisniku dječjeg doplatka sukladno podnesenim zahtjevima kroz 12 mjeseci, a u skladu s Odlukom o doplatku za djecu i Odlukom o visini iznosa doplatka za djecu.

Na jučerašnjoj 36. sjednici Vlade usvojeno je i Izvješće o realizaciji istoimenog Programa za 2017. godinu. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, isplata stalnih novčanih pomoći za nositelje socijalnih iskaznica vrši se od strane Centara za socijalnu skrb odnosno općinske službe nadležne za poslove socijalne skrbi, s visinom osnovice 100 KM po korisniku. Pored stalnih novčanih pomoći isplaćivale su se i jednokratne novčane pomoći – pomoć koja se može odobriti pojedincu ili obitelji koji se nalaze u iznimno teškoj materijalnoj situaciji. Ukupno je isplaćeno 1.111.034,65 KM financijske pomoći.

Za Porodiljni dopust realizirane su mjesečne naknade sukladno uvjetima definiranim Programom. Zavodu za zdravstveno osiguranje, na temelju rješenja područnih ureda Zavoda, doznačeno je 907.813,43 KM potrebnih za isplatu naknada za porodiljno odsustvo uposlenim majkama, dok je za neuposlene majke isplaćeno ukupno 277.900,00 KM.

Isplata za Civilne žrtve rata realizirana je temeljem Pravilnika o ocjenjivanju oštećenja organizma kod Civilnih žrtava rata i Naputka o načinu isplate novčanih primanja i načinu vođenja evidencije o korisnicima prava u Federaciji BiH. Županija je uplaćivala 30%, a Federacija BiH 70% potrebnih sredstva, odnosno 115.000,00 KM županija, a 245.000,00 Federacija BiH za ukupno 82 civilne žrtve rata sa stupnjem invaliditeta od 60% i više.

Vlada HBŽ