Vlada HBŽ pomaže muzejima u Livnu i Tomislavgradu

Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o usvajanju Operativnog/Akcijskog Plana 2018.-2020. za implementaciju Strategije razvoja 2016.-2020. godine. Trogodišnji Akcijski plan predstavlja operacionalizaciju Strategije razvitka i sadrži sve mjere i aktivnosti/projekte u okviru strateških i prioritetnih ciljeva koji se trebaju provesti u sljedećem trogodišnjem razdoblju kao i financijski okvir potreban za njihovu realizaciju, te nositelje odgovornosti za realizaciju mjera. Akcijski plan 2018.-2020. za provedbu Strategije razvoja Hercegbosanske županije razrađen je po ciljevima, mjerama i projektima zajedno s pripadajućim financijskim sredstvima. Strateški ciljevi su:
– konkurentno gospodarstvo kroz intenziviranje proizvodnje i povećanje zaposlenosti
– poboljšanje komunalne infrastrukture i zaštita okoliša
– razvoj ljudskih potencijala i struktura za upravljanje razvojem u funkciji poboljšanja kvalitete života.
U okviru svakog od tri strateška cilja utvrđenje su mjere, očekivani rezultati kao i nositelji aktivnosti.
U sljedećem trogodišnjem razvoju planira se alocirati oko 7 milijuna KM na ime gospodarstva, preko 14 milijuna KM u društveni razvoj, nešto manje od 6 milijuna KM u očuvanje i unaprjeđenje okoliša, infrastrukturu nešto više od 7 milijuna KM, a energetsku učinkovitost oko milijun KM i to isključivo u 2018. godini. Ključne razvojne mjere za naredno trogodišnje razdoblje ukazuju na strateške fokuse županijskog razvoja i to u domenu podrške poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju, izgradnji infrastrukture, podrške zapošljavanju i očuvanju kulturne baštine, razvoju resursa u zdravstvu i jačanje funkcije upravljanja razvojem. Ukupne alokacije na 7 ključnih mjera iznose 22.287.780,00 KM, odnosno 63,6 % ukupno planiranog alociranja financijskih sredstava.

Također Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Potpore zdravstvenim institucijama“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 1.000.000,00 KM. Raspodjela sredstava s tekućeg transfera „Potpore za zdravstvene institucije vršit će se u svrhu potpora zdravstvenim institucijama za pokriće dijela povećanja neto satnice sa 2,00 KM na 2,24 KM na temelju novih kolektivnih ugovora.

Također je donesena Odluka o plaćanju članarine Hercegbosanske županije u Institut regija Europe (IRE) za 2018. godinu u iznosu od 600,00 Eura.

Na temelju donesene Odluke odobrena su financijska sredstva Franjevačkom muzeju i Galeriji Gorica Livno i Franjevačkom muzeju fra. Jozo Križić Tomislavgrad u iznosu od 150.000,00 KM koja će se transferirat na sljedeći način: Franjevačkom muzeju i Galeriji Gorica Livno 120.000,00 KM za 12 mjeseci proračunske 2018. godine (10.000,00 KM mjesečno), te Franjevačkom muzeju fra. Jozo Križić Tomislavgrad 30.000,00 KM za 12 mjeseci proračunske 2018. godine (2.500 KM mjesečno).

Vlada je donijela odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu financija Hercegbosanske županije i na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije.

Vlada je razmatrala Informaciju Povjerenstva za provedbu uplata mirovinskog staža djelatnicima JP RU „Tušnica“ d.o.o. Livno i donijela Zaključak da se MIP obrasci podnesu Federalnoj poreznoj upravi kako ih je obračunala tvrtka Finaco – BC.

 

Vlada HBŽ