Vlada HBŽ pomaže obitelj Viktora Plavčića sa 5 000 KM

Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije utvrdila jer Prijedlog Zakona o
dopunama Zakona o porezima Hercegbosanske županije koji će biti upućen u proceduru
Skupštine Hercegbosanske županije.
U Zakonu o porezima Hercegbosanske županije („Narodne novine HBŽ“, broj: 10/09, 02/10
13/17 u članku 5. dodaje se nova točka f i glasi:
f) za teretna motorna vozila i autobuse
– do 3 tone nosivosti – 100,00 KM
– od 3 – 8 tona nosivosti – 200,00 KM
– preko 8 tona nosivosti – 250,00 KM
– autobuse 250,00 KM
U razlozima za donošenje Zakona o dopunama Zakona o porezima HBŽ navodi se kako su
prilikom izrade Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezima HBŽ koji je Skupština
Hercegbosanske županije usvojila i donijela 7. prosinca 2017. godine i koji je objavljen u
Narodnim novinama HBŽ broj: 13/17 izostavljeni paušalni iznosi poreza na imovinu koji se
plaćaju godišnje prilikom registracije teretnih motornih vozila i autobusa, te se ovim
dopunama ispravlja ta pogreška.
Donesena je Odluka o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava tekućih i kapitalnih
prijenosa za 2018. godinu Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVOa.
Temeljem donesene Odluke odobrena su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 2.966,00
KM Osnovnoj školi fra“ Lovro Karaula“ za uplatu obračunatih doprinosa za MIO za razdoblje
od 1.travnja 1992.godine do 31.prosinca 1993. godine za djelatnike škole koji su stekli uvjete
za umirovljenje prema popisu Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa
Hercegbosanske županije.
Vlada je donijela Rješenje kojim se za vršitelja dužnosti direktora Uprave za civilnu zaštitu
Hercegbosanske županije imenuje Željko Marijan najduže 3 mjeseca, odnosno do okončanja
natječajne procedure za izbor i imenovanje direktora Uprave za civilnu zaštitu
Hercegbosanske županije.

Na sjednici donijeta je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u ukupnom iznosu od
21.000,00 KM za nabavu 2 pneumatska traumatološka pištolja za potrebe Županijske bolnice
dr.fra „Mihovil Sučić“ Livno.

Doneseno je i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje intervjua u Županijskom
zavodu za pružanje pravne pomoći HBŽ.
Poslije razmatranja Zamolbe donesena je Odluka da se obitelj Viktora Plavčića iz Bosanskog
Grahova pomogne s 5.000,00 KM za rekonstrukciju, obnovu i dogradnju obiteljske kuće koja
trenutačno nije uvjetna za stanovanje šesteročlane obitelji.

 

Vlada HBŽ