Vlada Hercegbosanske županije tuži HEP Zagreb!

 

Radi naplate duga zbog neplaćanja županijske naknade od posebnog značaja za Županiju, koja je propisana Zakonom o vodama Hercegbosanske županije,na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije Županijsko javno pravobraniteljstvo pokrenulo je sudski spor protiv Gospodarskog društva HEP – proizvodnja Zagreb, Sektor Hidroelektrane i Crpne stanice „BUŠKO BLATO“ d.o.o. Livno.

U odredbama članka 74. Zakona o vodama Hercegbosanske županije (”Narodne novine Hercegbosanske županije, broj: 8/15) utvrđena je obveza plaćanja županijske naknade od posebnog značaja za Županiju, koju su dužni plaćati korisnici općih dobara bez obzira imaju li sjedište na području Županije, Federacije BiH, Bosne i Hercegovine ili drugih država. Ova naknada se između ostalog utvrđuje za proizvodnju električne energije i druge pogonske namjene u visini od 0,01 KM/kWh proizvedene električne energije.

Na temelju mjesečnih izvješća o količinama iskorištene vode za proizvodnju električne energije ukupan dug HEP – proizvodnja d.o.o. Zagreb Hercegbosanskoj županiji sukladno ovoj županijskoj naknadi  za 2016. godinu iznosi  1.454.996,00 KM i za 2017. godinu 1.575.955,40 KM.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije pokrenulo jei upravni spor protiv Okolišne dozvole koju je Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdalo Crpnoj stanici za hidroenergetske objekte gornjeg horizonta HE Orlovac i hidro-akumulaciju Buško jezero s pripadajućim objektima zbog uočenih mnogobrojnih nedostataka.

Vlada Hercegbosanske županije