“Vrhbosna festival” na Gorici

U nedjelju 27. kolovoza, u samostanskoj crkvi Sv. Petra i Pavla na Gorici, održan je koncert u sklopu “Vrhbosna festivala”.

festival

Koncert pod nazivom BBB u Livnu (Böhm, Bach, Buxtehude) upriličen je nakon pučke mise. Skladbe Vater unser im Himmelreich autora Georga Böhma, zatim partituru na koral Sei gegrüsset, Jesu gütig autora Johana Sebastiana Bacha i na kraju Praeludium in g autora Dietricha Buxtehudea izveo je prof. Mario Penzar

Ove reprezentativne skladbe nadahnute protestantskim koralom, koji je u doba baroka bio nepresušni izvor inspiracije skladateljima duhovne glazbe za orgulje, izvedene su na posebnim orguljama Antona Škrabla koje je kolaudirao sam prof. Penzar 27. lipnja 2015.

KT/bosnasrebrena.ba