Za 20 dana građani BiH će moći putovati bez ograničenja u zemlje EU-a

EK je danas preporučila da se ukinu granične kontrole unutar šengenskog prostora do 15. lipnja, otvore vanjske granice za zemlje jugoistočne Europe od 1. srpnja te postupno otvore vanjske granice za građane ostalih trećih zemalja sukladno njihovoj epidemiološkoj situaciji.

– Komisija preporučuje članicama šengenskog prostora i pridruženih zemalja da ukinu unutarnje granične kontrole do 15. lipnja 2020. i da produlje privremena ograničenja za putovanja u EU koja nisu nužna do 30. lipnja, te da pripreme okvir za postupno otvaranje nakon toga, objavila je Komisija.

Komisija također preporučuje da se ukinu ograničenja za putovanja u EU za građane Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije od 1. srpnja “budući da je njihova epidemiološka situacija slična ili bolja nego što je u EU-u”.

Za ostale treće zemlje Komisija ne preporučuje opće ukidanje ograničenja jer je zdravstvena situacija u nekima od njih kritična. Stoga se predlaže da se ograničenja ukinu za odabranu skupinu zemalja, a selekcija bi trebala počivati na objektivnim načelima i kriterijima, uključujući zdravstvenu situaciju, sposobnost uvođenja mjera za suzbijanje zaraze tijekom putovanja te recipročnost.