Za mjesec veljaču 2018. godine isplaćene porodiljne naknade

Danas, 29. ožujka 2018. godine Ministarstvo financija Hercegbosanske županije u suradnji s Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u Vladi Hercegbosanske županije isplatilo je sredstva za mjesec veljaču 2018. godine za porodiljne naknade u iznosu od 96.998,26 KM za 131 rodilju koje su u radnom odnosu, a na ime 178 neuposlenih rodilja na području Hercegbosanske županije isplaćeno je 22.000,00 KM.