Za pet godina 48 vjernika i 12 obitelji manje, manji i broj krštenih

Prema podacima koje je objavila župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Suho Polje Kupres (Bili Potok, Zlosela, Osmanlije, Olovo), u 2018. godini kršteno je šestero djece, po tri dječaka i djevojčice. Roditelji četvero djece žive na području Kupresa, piše Večernji list BiH. Prema objavljenim podacima, to je ujedno i najmanji broj krštene djece od 2015. godine. Te, 2015., kršteno je sedmero djece, godinu kasnije kršteno ih je devetero, dok je 2017. godine kršteno osmero djece.

Krizmanika nije bilo

Kako prikazuju podaci u ovoj župi, u 2018. je vjenčano šest parova što je, također, manje nego ranijih godina. U 2015. godini vjenčano je osam parova dok je 2016. i 2017. u brak stupilo po sedam parova. Kada je riječ o umrlima, njih je 2018. godine bilo 11, pet muškaraca i šest žena. U 2015. umrlo je 14 osoba, 2016. godine umrlo je 12 osoba, dok je, prema objavljenim podacima, najmanje osoba umrlo u 2017. godini, njih šest. Prvopričesnika je u i 2017. i 2018. bilo po šestero, dok ih je u 2015. i 2016. bilo po petero. U 2018. krizmanika nije bilo, dok je godinu ranije krizmano 16 djece. U Bilom Potoku, Zloselima, Osmanlijama i Olovu ukupno su bile 103 obitelji s 342 člana. Manje ih je za 12 nego 2014. kada ih je bilo 115. Članova je 2012. bilo 390, a 2018. 48 manje, njih 342. Najviše ih je dvočlanih, ukupno njih 27, dok je godinu ranije bila jedna više, a 2016. godine obitelji s dva člana bilo je 30. Broj obitelji koje imaju po tri člana od 2016. do 2018. godine nije se mijenjao i ima ih 17. Četveročlanih obitelji je bilo 10, godinu ranije njih 12, dok ih je u 2016. godini zabilježeno sedam. Peteročlanih obitelji nešto je više nego četveročlanih, a u 2018. ih je bilo 18, godinu ranije zabilježeno ih je 16, dok ih je u 2016. godini bilo 17. Šesteročlanih obitelji 2018. i 2017. godine bilo je po sedam, a u 2016. godini Kupres je imao jednu 6-člana obitelj više, osam.

Najmlađi župljani

Župa u Suhom polju ima i jednu obitelj koja ima 10 članova. Djece u dobi do šest godina bilo je 22, osnovnoškolaca je bilo 35, srednjoškolaca 13, dok je studenata u 2018. bilo 19.•

www.vecernji.ba