Zapisi o Bosni iz 9. stoljeća – zemlja s granicama od Drine do Borove Glave (Livna)

livno

Iako je u javnosti već dugo uvriježeno mišljenje da se ime naše zemlje prvi put spominje sredinom 10. stoljeća  u djelu bizantijskog cara-pisca Konstantina Porfirogeneta, povijesni  zapisi kazuju nam drugačije.

Povjesničar  Marko Vego donosi nam i neke druge bilješke, a u njima se ime zemlje Bosne navodi u – devetom stoljeću.

-Pop Dukljanin spominje ime Bosna oko 885/86. jer se ta godina može izvesti iz opisa događaja oko kralja Budimira.

Dr Muhamed Hadžijahić, nastavlja Vego, iznio je vrlo ubjedljivu pretpostavku da je u Bosni (Sklaviniji) živio prvi knez Ratimir 838. g. spomenut u franačkim analima.

Knez Ratimir bi bio prvi poznati knez na području Bosne kao samostalne oblasti.

Pop Dukljanin naziva Bosnu zemljom s granicama od Drine do Borove Glave, dok mu je Raška istočno od Drine do Lipljana i Laba – navodi ovaj autor.

Napomenućemo da je pomenuta Borova glava prijevoj u okolini Livna, tu često borave i naširoko poznati Livanjski divlji konji.

konji

(MiruhBosne)