Započela akcija Dani uređenja grada Livna 2020.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Odlukom gradonačelnika Grada Livna Luke Čelana započela je akcija „Dani uređenja grada Livna 2020.“ Glavni nositelji aktivnosti su Grad Livno, nadležna gradska služba za komunalne poslove i JP „Komunalno“ d.o.o. Livno.

Akcijskim planom predviđeno je uklanjanje divljih deponija uz prometnice, čišćenje i uređenje obala rijeka i potoka, čišćenje i uređenje školskih dvorišta, vrtića kao i okućnica te sadnja drveća i cvijeća. Pozivaju se svi građani Livna, direktori javnih poduzeća, ravnatelji škola i drugih javnih ustanova, članovi ekoloških udruženja, udruženja ribara i lovaca, pridržavajući se svih uputa vezanih za trenutačnu situaciju izazvanu korona virusom, da aktivno sudjeluju u izvršenju Akcijskog plana i time doprinesu uljepšavanju prostora u kojem žive i rade.

Odvoz prikupljenog otpada obavljat će djelatnici JP „Komunalno“ d.o.o. Livno. Sve informacije mogu se dobiti u Službi za gospodarstvo i inspekcijske poslove Grada Livna putem komunalnih redara na broj telefona 034/206 233. Akcija „Dani uređenja Livna 2020.“ traje do 5. lipnja 2020.

Općina Livno