Zdravko Knežević kaznene prijave podnijete protiv Dalide Burzić dodijelio u rad Dalidi Burzić!

SARAJEVO – Iako je pravosudni trut Zdravko Knežević, glavni tužitelj Federalnog tužiteljstva F BiH, onaj, koji je najviše pozvan, da pazi na zakonitost rada kantonalnih tužiteljstava, te da štiti Ustavom zagarantovana prava svakog građanina i daje primjer mlađim i budućim tužiteljima “Kakav tužitelj trebaš biti“, ovaj pravosudni trut, je daleko od bilo kakvog uzornog vladanja, a zaštita organiziranog pravosudnog kriminala, kojeg je u Kantonalnom tužiteljstvu Sarajevo „nakotila“ Dalida Burzić, postao je primarni cilj pravosudnog truta Zdravka Kneževića.

 

Već smo pisali, da posljednjih dana Zdravko Knežević udara po rakiji (boca na dan), a sama Dalida Burzić „betonira“, odnosno udara i po rakiji, i po vinu i po pivu, jer se povodi za onom izrekom iz humoristične serije „Lud, zbunjen, normalan“, koju je izgovorio Enes Hadžiethemćumurović: „Šef stranke inače moj dobar prijatelj kaže: Bolje miješati alkohol, nego beton“!

Ovaj trut Zdravko Knežević, kako doznajemo, ne voli miješati alkohol. Litar rakije, pečenica i čvarci omiljeno su mu jelo. Hmm tipična jela za sve alkoholičare.

Pravosudni trut Zdravko Knežević ne prestaje iznenađivati bosanskohercegovačku javnost. Iako se sada u studenome 2018. godine planira povući u jedan penzionerski, harmoničan, samozatajan i isposnički život, izgleda, da trut neće imati mira. Raskoš, rasplodne noći sa kantonalnim tužiteljicama, mito i korupcija, prevrtljivost, laži, samo su neki od epiteta, koji se sa punim pravom, naravno u superlativu pripisuju ovom trutu, a produžena kaznena djela ovaj trut ne prestaje bešati.

Kako dalje doznajemo, nakon još jednog neviđenog pravosudnog skandala, kojeg ćemo spomenuti, a kojeg je, pored predmeta „Dženan Memić“, ovaj trut nedavno opet izazvao, zbog kojeg bi skandala ovaj trut uskoro mogao okajavati svoje, ne tako male grijehe na optuženičkoj glupi Suda Bosne i Hercegovine, Katedra Pravnog fakulteta u Sarajevu prihvatila je inicijativu portala Dnevno.ba, koju smo nedavno objavili u članku pod nazivom: „I Zdravka Kneževića svi vole, a što da ga ne vole kad je Trut“ od 30. 07. 2018. godine, a u kojem smo iznijeli tvrdnju, da Zdravka Kneževića i Dalidu Burzić javnost i profesionalna pravosudna zajednica pamtit će samo po jednom, i to po činjenici KAKAV TUŽITELJ NE TREBA I NE SMIJE BITI. Zato se toliko godina i uspio održati na toj poziciji, jer „pogodan je,mudar je, nikom se nije zamjerio, krila svoja nije pokvasio i odlučio, da se treći puta kandiduje, i svi ga vole, a što da ga ne vole, kad je trut“!

S tim u vezi, od nove akadamske 2018./19. godine, baš kada sam i ja odlučio Pravo upisati, na katedrama Pravnih fakulteta u Federaciji BiH uvest će se novi obavezujući predmet za sve studente: „Detrutizacija pravosuđa“ u kojem bi se kao glavne nastavne cjeline izučavali Zdravko Knežević i Dalida Burzić, a sve sa ciljem, da bi studenti prava, a sutra budući tužitelji i suci, spoznali, kakav tužitelj nikada ne smiju biti. Kao što povjesničari i studenti Povijesti u svojim knjigama izučavaju vremensko razdoblje II. svjetskog rata i zločince tog doba: Hitlera, Staljina, Mao Ce-tunga, tako pravnici i studenti prava moraju izučavati vremensko razdoblje Zdravka Kneževića i Dalide Burzić! Vremensko razdoblje, koje bi se izučavalo na Pravnim fakultetima u F BiH zvalo bi se TRUTIZAM PRAVOSUĐA, a kao glavne nastavne cijeline tog razdoblja izučavali bi se dva pravosudna odlazeća lika: Zdravko Knežević i Dalida Burzić.

Ovaj pravosudni trut Zdravko Knežević, koji dosta vremena potajno provodi rasplodne noći sa glavnom tužiteljicom Fadilom Amidžić, koja je opet dobra prijateljica sa Dalidom Burzić, o čemu ćemo u drugom tekstu i narednom članku, je nedavno Kaznene prijave podnijete protiv Dalide Burzić, dodijelio u rad Dalidi Burzić.

Kako pravosudni trut Zdravko Knežević štiti kriminal Dalide Burzić?!

Dana 19. 02. 2018. godine Federalnom tužiteljstvu F BiH podnijeta je Kaznena prijava protiv Dragana Mektića, Dalide Burzić, Vahidina Šahinpašića i dr., zbog krivičnog djela „Organizirani kriminal“ iz člana 342. KZ F BiH, i jedna Kaznena prijava samo protiv glavne kantonalne tužiteljice Dalide Burzić zbog krivičnog djela „Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 1. KZ F BiH.

Aktom Federalnog tužiteljstva F BiH, broj: T11 0 KTA 0003304 18 od 19. 03. 2018. godine, kao podnositelj prijava sam obaviješten, da su „u pogledu prijava koje sam prethodno podnio Tužiteljstvu F BiH formirani predmeti, broj: T11 0 KTA 0003292 18 (prijava protiv Dragana Mektića, Dalide Burzić i dr.,) i broj: T11 0 KTA 0003291 18 (prijava protiv Dalide Burzić i dr.) te se isti nalaze u radu kod drugih federalnih tužitelja“ – stoji u aktu Federalnog tužiteljstva F BiH.

Međutim, kada je pravosudni trut Zdravko Knežević uvidio da Kaznene prijave podnijete protiv Dalide Burzić i drugih su obrazložene na preko 100-inu stranica, uz prijavu navedeno preko 50-ak svjedoka i nekoliko stotina materijalnih dokaza, da takve prijave mogu ozbiljnu ugroziti njegovu saputnicu u alkoholizmu Dalidu Burzić, ali i ovog truta dovesti na optuženičku klupu, trut je pribjegao drugim metodama: donio je Rješenje, broj: T11 0 KTA 0003292 18 od 22. 03. 2018. godine, kojim ekspresno Kaznenu prijavu podnijetu protiv Dragana Mektića, Dalide Burzić, Vahidina Šahinpašića i dr., zbog krivičnog djela „Organizirani kriminal“ iz člana 342. KZ F BiH iz Federalnog tužiteljstva dodijeljuje u rad Kantonalnom tužiteljstvu Sarajevo na čelu sa Dalidom Burzić.

Zna ovaj pravosudni trut, da mu izrazito promiskuitetna i korumpirana Dalida Burzić duguje veliku, ne tako malo uslugu, poput one, koju je ovaj trut odigrao u predmetu „Dženan Memić“, i to tako, što je sva nelegalna i kriminalna postupanja kantonalnih tužitelja Kantona Sarajevo i Dalide Burzić učinjenih na predmetu „Dženan Memić“ ocijenio kao „zakonita i efikasna“ postupanja, znajući prethodno, da to nije tako, te je takvim činom kroz svoje Rješenje pokušao institucionalno zaštititi kriminal Burzić Dalide i njezinih korumpiranih tužitelja kroz svoja Rješenja. Trut je provaljen zahvaljujući oslobađajućoj presudi Kantonalnog suda u Sarajevu, a nakon toga upućuje „strelovite“ uzdahe: „Šta ću, nisam ništa mogao učiniti na predmetu „Dženan Memić“, jer mafija je bila jača. Stid me crne zemlje“! Da li crne zemlje ili predstojećeg hapšenja i zatvora ostaje da vidimo!

No, tu nije sve!

Zdravko Knežević je i drugu Kaznenu prijavu podnijetuprotiv glavne kantonalne tužiteljice Dalide Burzić zbog krivičnog djela „Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 1. KZ F BiH svojim Rješenjem, broj: T11 0 KTA 0003291 18 od 26. 03. 2018. godine dodijelio također u rad Dalidi Burzić.

Na ovaj način, ali smišljeno, ovaj pravosudni trut Zdravko Knežević zbog kojeg je svo zlo na federalno pravosuđe palo, omogućio je nesumnjivo prijavljenima Dalidi Burzić i drugima, da se upoznaju sa sadržajem prijava, predloženim dokazima i svjedocima.

Zbog toga je ovdje bitno razotkriti prave maliciozne namjere Glavnog tužioca F BiH Zdravka Kneževića!?

Ovakvim providnim i podlim činom u odnosu na Rješenja Glavnog tužitelja F BiH Zdravka Kneževića, po kojem moje prijave dodijeljuje u rad Tužilaštvu KS, iako prethodno upoznat, da je u sklopu prijavljenih i glavna tužiteljica KS Dalida Burzić, Glavni tužitelj F BiH očito smišljeno je nanio nesagledivu štetu i u neizbježnu opasnost doveo, kako slijedi:

1. Ovakvim Rješenjem, Glavni tužilac F BiH Zdravko Knežević iz njemu poznatih razloga i očito privatnog aranžmana s Dalidom Burzić je odao sadržaj mojih prijava učinitelju kaznenog djela Dalidi Burzić i dr., imajući u vidu, da je u sklopu prijavljenih pored Dalide Burzić i Dragan Mektić, prijatelj Dalide Burzić, te tužiteljica KS Nevena Aličehajić i dr., te je nesumnjivo, da će Dalida Burzić upoznati i ostale prijavljene sa sadržajem mojih prijava;

2. Ovakvim činom, Glavni tužilac F BiH Zdravko Knežević postupajući smišljeno u malicioznoj namjeri dodijeljujući u rad moje prijave Tužiteljstvu KS, zloupotrijebio svoj položaj, te nesumnjivo pribavio korist prijavljenima, ali i izvršio povredu tajnosti postupka (prijave), doveo u opasnost mene kao prijavitelja, jer se ovakav potez Zdravka Kneževića može usporediti sa činjenicom, da npr., mene saslušava tužitelj u svojstvu svjedoka u krivičnom predmet N. N., protiv N. N., osoba i odmah sadržaj moga iskaza prenese učinitelju kaznenog djela. Jasno je, da će takvim potezom moj život biti u opasnosti, jer će sada u konkretnom slučaju protivna strana ovakvim činom i potezom Glavnog tužitelja F BiH sve učiniti, da onemoguće i onesposobe mene u davanju eventualnog iskaza i dostavljanja daljnih dokaza, imajući u vidu status prijavljenih, koji su na moćnim pozicijama u državi (glavna tužiteljica KS, ministar sigurnosti BiH, načelnik KIO SIPA-e i dr.,);

3. Ovakvim malicioznim Rješenjem, Glavni tužitelj F BiH Zdravko Knežević očito podmićen i u talu s privatnim aranžmanom Dalide Burzić, doveo je u neposrednu opasnost stavljeni prijedlog dokaza i svjedoka inkorporiran uz Optužne prijedloge, koje bi trebalo ispitati i provesti, a koji potkrepljuju i koji bi trebali potkrijepiti svojim iskazom navode iz prijave. Dodijeljujući moju prijavu u nadležnost Tužiteljstva KS na čijem se čelu nalazi Dalida Burzić, Glavni tužilac F BiH Zdravko Knežević iz njemu poznatih razloga, je nesumnjivo doveo u opasnost predložene svjedoke uz prijavu, te ih je (ili će) ovakvim činom izvrgnuti neviđenom mobingu, zastrašivanju i uticaju od strane prijavljenih, na način, da svjedoci odustanu ili zbog straha za svoj život odbiju dati svoj iskaz u svojstvu svjedoka, a koji bi svjedoci trebali potvrditi navode iz moje prijave, obzirom, da su učinitelji kaznenih djela, odnosno prijavljeni upoznati sada sa sadržajem dokaza i svjedoka predloženih uz prijavu, a sve zahvaljujući Glavnom tužiocu F BiH i njegovom nerazumnom Rješenju;

4. Ovakvim malicioznim činom i Rješenjem Glavnog tužitelja F BiH Zdravka Kneževića dovedeni su u neposrednu opasnost, ne samo moj život, već i životi svjedoka (brojnih sudija, policijskih osoba, doktora i dr.,), koji su pristali, da potvrde u interesu pravde i istine navode iz moje prijave. Sada kada su po pristrasnom i malicioznom Rješenju Zdravka Kneževića učinitelji kaznenog djela upoznati sa sadržajem prijave, te svjedoka i dokaza koji stoje protiv prijavljenih, a koje sam u sklopu Optužnog prijedloga naveo, malo je vjerojatno, da će se sada upustiti u bilo kakvo davanje iskaza ili informacija, koji bi bili u interesu eventualnog krivičnog postupka ili istrage po mojoj prijavi, jer će strahovati za svoj život;

5. Ovakvim malicioznim činom Glavnog tužioca F BiH Zdravka Kneževića, upoznati su i određeni svjedoci navedeni u sklopu Optužnog prijedloga, slijedom čega nisu mogli vjerovati, da je tužilac Zdravko Knežević donio takvo sramotno, nerazumno i maliciozno Rješenje, slijedom čega su mi izrazili zabrinutost za svoj život i posao, obzirom, da su učinitelji kaznenog djela u cijelosti sada upoznati, kako sa sadržajem prijave, tako i sadržajem predloženih svjedoka i dokaza, jer se u sklopu Optužnih prijedloga spominje i policijska narko mafija na razini Kantona Sarajevo s kojom upravlja Dalida Burzić, o čemu sam pisao;

6. Ovakvim smišljenim potezom, Glavni tužitelj F BiH Zdravko Knežević je de facto prijavljenima u sklopu Optužnih prijedloga dao nesumnjivo mogućnost, da unište, sklone ili krivotvore dokaze važne za eventualni krivični postupak po mojim prijavama ili istragu, jer nakon ovoga je nesumnjivo, da istraga ne može niti biti djelotvorna, niti da vrijedi poduzimati bilo kakve daljnje korake u odnosu na moje Optužne prijedloge s ciljem provjeravanja navoda iz prijave.

7. Ovakvo maliciozno Rješenje, Glavni tužitelj F BiH Zdravko Knežević donio je tek nakon mjesec dana, kada je vjerojatno pročitao sadržaj prijave, te uvidio, da svi dokazi stoje protiv prijavljenih, ali u namjeri, očito postupajući pristrasno, donio Rješenje na kojem će mu učinitelji kaznenih djela vječno biti zahvalni.

U odnosu na gore izneseno, Rješenja Glavnog tužitelja F BiH Zdravka Kneževića su sudbinu Optužnih prijedloga podnijetih protiv prijavljenih dovela direktno prema neuspjehu, jer se nakon ovoga ne vrijedi dalje truditi niti žrtvovati, jer su učinitelji kaznenog djela već upoznati sa sadržajem prijave, dokaza i svjedoka.

Ovakvo maliciozno Rješenje Glavnog tužitelja F BiH Zdravka Kneževića ne samo da predstavlja udar na vladavinu pravde i zakona, nego udar na Ustavom zagarantovana prava svakog građana, i to pravo na sigurnost! Ovakvim potezom, isti je prekršio nekoliko načela iz Kodeksa tužilačke etike: načelo nepristrasnosti, nezavisnosti, zatim načelo, u kojem tužitelj mora promovirati visoke standarde tužiteljskog ponašanja u cilju jačanja povjerenja javnosti u pravosuđe i povrh svega, načelo afirmiranja povjerenja u pravosudne strukture, jer je ovakvim potezom Zdravko Knežević DEAFIRMIRAO to povjerenje i suspendirao svako i onako narušeno povjerenje u pravosudne strukture.

Javnost poučena ovakvim zlim činom Zdravka Kneževića, jasno je, da nitko neće poći istim „stazama“ na način, da podnese bilo kakvu daljnju prijavu ili protiv Dalide Burzić ili protiv nekoga drugog, jer će kao ja, u konkretnom slučaju dovesti u opasnost svoj život i život svjedoka! Dodijeljene moje prijave protiv prijavljenih su u Kantonalnom tužiteljstvu Sarajevo bile mjesec dana, a nakon što je trut doznao, da ovo i nije baš pametno odradio, te nakon što sam 10. 04. 2018. godine Tužiteljstvu BiH podnio Kaznenu prijavu protiv Zdravka Kneževića i drugih, zbog „Zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja“ i dr., trut je donio tada brzopotezna, ali nova Rješenja, po kojem dvije moje Kaznene prijave podnijete protiv Dragana Mektića, Dalide Burzić i dr., dodjeljuje u rad Kantonalnom tužiteljstvu iz Travnika i Kantonalnom tužiteljstvu HNŽ!

Pravosudni trut Zdravko Knežević je mogao, da je htio, bez dodijeljivanja prijava u rad Tužiteljstvu KS, ex. offo./po službenoj dužnosti, odmah prvotno u smislu člana 20. stav 2. Zakona o Federalnom tužiteljstvu F BiH povjeriti prijave podnijete protiv prijavljenih u rad i na postupanje nekom drugom kantonalnom tužiteljstvu u F BiH, ipak to nije učinio.

Autor: Josip Šimić – Dnevno.ba