Želite postaviti kameru kako biste spriječili lopove? Oprez, kazne se kreću i do 6.700 eura

Gotovo nema stambene ili poslovne zgrade u Zagrebu koja nema sigurnosnu kameru. Sve ih je više kako u unutarnjim prostorima, tako i na vanjskim pročeljima, no prije nego što postavite kameru dobro se informirajte jer kazne sežu do 6.700 eura.

Kako na svojim stranicama navodi Agencija za zaštitu osobnih podataka, sustav videonadzora u stambenim zgradama reguliran je europskom Uredbom o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Opća uredba o zaštiti podataka u cijelosti je obvezujuća i izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od proljeća 2018. godine, a zbog kršenja tih odredbi redovito pristižu prijave i ispisuju se kazne. Ljudi prepoznaju potrebu da se zaštite, ali i dalje ne razumiju gdje su granice zaštite pojedinca i njegove imovine, a gdje počinje zadiranje u tuđa prava.

Zakon o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka detaljnije propisuje uvjete obrade osobnih podataka putem uspostavljanja sustava videonadzora. Valja pojasniti da se zakon odnosi na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka koja obuhvaća stvaranje snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio sustava pohrane. Dakle, lažne kamere čija je svrha odvraćanje provalnika nisu zabranjene niti je za njih potrebno ishoditi bilo kakvu dozvolu ili suglasnost. To je obveza samo u slučaju da želite postaviti pravu kameru koja će snimati i pohranjivati podatke.

Ljudi moraju znati
Također, zakonom je propisano da se obrada osobnih podataka putem videonadzora može provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, ako ne prevladavaju interesi snimljenih osoba koji su u suprotnosti s obradom podataka putem videonadzora.

poster
Osobe koje bi mogle biti snimljene moraju o tome biti obaviještene. Nužno je postaviti jasnu i vidljivu obavijest da je objekt odnosno pojedina prostorija u njemu te vanjska površina objekta pod videonadzorom. Postavljena bi oznaka treba biti vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja.

Obavijest treba sadržavati sve relevantne informacije, a posebno jednostavnu i razumljivu sliku uz tekst kojim se ispitanicima pružaju sljedeće informacije; da je prostor pod videonadzorom, podatke o voditelju obrade te podatke za kontakt putem kojih snimljena osoba može ostvariti svoja prava. Valja navesti i svrhu obrade podataka, pravnu osnovu, prava snimljenih osoba te obavijest da se cjelovite informacije nalaze na internetskoj stranici ili na drugom odgovarajućem mjestu u okviru Politike privatnosti.

Agencija za zaštitu osobnih podataka preporučuje da na obavijesti o videonadzoru bude naznačeno da su upravo suvlasnici stambene zgrade voditelji obrade.
Iz Agencije napominju da sustav videonadzora mora biti zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba, a odgovorne osobe koje imaju pravo pristupa osobnim podacima ne smiju ih zloupotrebljavati.

Kamere na kući
Ako se radi o privatnoj kući, s dvorištem, ne trebate tražiti suglasnost od susjeda za postavljanje kamere, ali kamera smije snimati samo vaš posjed, ne smije zahvatiti susjedovu kuću, dvorište, prilaz…, niti smije snimiti dio ulice jer ulica je javna površina.

To je jasno propisano Zakonom o prevedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Radi li se o videonadzoru stambenih zgrada, valja znati da je za uspostavu videonadzora u stambenim odnosno poslovno-stambenim zgradama potrebna suglasnost suvlasnika koji čine najmanje 2/3 suvlasničkih dijelova. Ako suvlasnik koji želi postaviti videonadzor na, primjerice, površinu na kojoj stoje kante za otpad, ili u zajedničku garažu, nema pristanak barem dvije trećine suvlasnika, videonadzor ne smije postaviti.

Također, u stambenoj zgradi videonadzor može obuhvatiti samo pristup ulascima i izlascima iz stambenih zgrada te zajedničke prostorije u zgradi. U tom kontekstu za postavljanje sustava videonadzora nije potrebno prikupljanje dodatnih privola, već postojanje suglasnosti suvlasnika te legitimnog interesa kao pravnog temelja za ugradnju takvog sustava.

Obavijest da se objekt snima mora biti jasno istaknuta kako je ranije navedeno, bilo da se radi o kući ili višestambenoj zgradi. Bez obzira na tip objekta, kuća ili stan, morate tražiti suglasnost susjeda, ako bi sustav videonadzora zahvaćao prostor u njihovom vlasništvu.

Kazne se ispisuju
Agencija za zaštitu osobnih podataka ove godine zaprimila je oko 150 zahtjeva za utvrđivanjem povrede prava vezano za obradu osobnih podataka putem videonadzornih sustava postavljenih na privatne kuće i stambene zgrade.

“Temeljem tih zahtjeva, Agencija je do sada izrekla oko 25 korektivnih mjera u vidu zabrana obrade osobnih podataka putem videonadzornog sustava ili usklađenja zahvata kamera videonadzornog sustava, dok nijedna od korektivnih mjera na tim stambenim objektima nije bila u vidu izricanja upravne novčane kazne”, kažu u Agenciji.

U oko 70 slučajeva utvrdila da su zahtjevi neosnovani odnosno kako u tim slučajevima nije došlo do nezakonite obrade osobnih podataka putem videonadzornog sustava, a za oko 60 slučajeva se provode nadzorna postupanja radi utvrđivanja činjeničnog stanja i poduzimanja daljnjih koraka.

“No, ističemo kako je Agencija i po službenoj dužnosti provodila nadzorna postupanja u vezi poštivanja obveza voditelja obrade koje propisuje Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te je sukladno utvrđenim neusklađenostima videonadzornih sustava pravnim osoba kao voditeljima obrade izrekla 18 upravnih novčanih kazni u 2023. godini u ukupnom iznosu od 36.000,00 eura”, dodaju.

Večernji.ba