Znate li tko je bio Mustafa Mulalić iz Livna – desna ruka Draže Mihajlovića i četnički ideolog

Tijekom Drugog svjetskog rata bh muslimani mogli su se naći na strani neprijatelja u četničkim i drugim redovima tog vremena.

Jedan od takvih bio je i Mustafa Mulalić,musliman koji je bio jedan od najistaknutijih u redovima ćetnika Draže Mihalovića.Mustafa je rođen 1896.godine u Livnu. Nacionalno opredijeljen kao Srbin bio je član jugoslovenske nacionalne strane prije rata i njen poslanik u Skupštini kraljevine Jugoslavije.

Njemačku okupaciju dočekao je u Beogradu gdje se upoznao sa Dražinim oficirima kada odlazi na Ravnu goru. Tijekom cijelog rata bio je uz Dražu Mihalovića zadužen da muslimansko stanovništvo pridobi u redove Dražinih četnika.

Ništa ga nije ubijedilo da napusti Dražu i njegove stavove čak ni činjenica da će ostati poraženi na kraju Drogog svjetskog rata.

Zanimljivo je pismo koje je Mulalić pisao 7.ožujka iz Dražinog komiteta 1944.godine a bilo je upućeno Ibrahimu Pjaniću iz Gračanice a glasilo je ovako : “Neka se muslimani ne zavaravaju iluzijama koje stvara ta nova propaganda jer je partizanstvo odvodi u komunistički poredak i u očitu propast islama”.

Nakon četničkog sloma na Zelengori predaje se vlastima DFJ kada je i osuđen na 5 godina zatvora zbog četničke ideologije. Ukop mu je bio 26.prosinca 1983.godine ispred Begove džamije u Sarajevu.

https://secretsof.world/