ŽNL: Cirkus na Skupštini Hercegbosanske županije

Osvrt na nastavak konstituirajuće sjednice Skupštine Hercegbosanske županije

Dana, 08.02.2019. godine održan je nastavak konstituirajuće sjednice Skupštine Hercegbosanske županije slijedećeg dnevnog reda:

1. Konstituiranje Klubova naroda
2. Odluka o privremenom Povjerenstvu za izbor i imenovanje i privremenom Administrativno-pravnom povjerenstvu.
3. Izbor izaslanika iz Skupštine Hercegbosanske županije u Dom naroda u FBiH.

U odnosu na prošlu sjednicu Skupštine današnju sjednicu je sazvao predsjedatelj Skupštine iz starog saziva. Prije početka sjednice Skupštine predsjedatelj Skupštine iz starog saziva Robert Bagarić je prilikom zauzimanja mjesta u prostoriji za sastanke pozvao članove HDZ 1990 da pređu na lijevu stranu gdje se nalazi članovi HDZ BiH jer je to prostor koji je namijenjen za one koji će glasovati “ZA”.
Nakon zauzimanja pozicija i usvajanja dnevnog reda glasovima HDZ BiH, HDZ 1990, SDP-a i Narodne stranke radom za boljitak izabran je predsjednik Kluba hrvatskih zastupnika „profesor“ Robert Bagarić iz HDZ BiH i njegov zamjenik dr. Nediljko Rimac iz HDZ 1990.

Nakon imenovanja privremenih povjerenstava pristupilo se izboru izaslanika za Dom naroda. Iz reda hrvatskog naroda od strane SIP-a potvrđene su slijedeće liste:
1. HDZ BiH – nositelj Ivan Ivić
2. HDZ BiH – nositelj Stipan Šarac
3. HDZ 1990 – nositelj Jozo Ćosić
4. HNL – nositelj Josip Perić
5. HRS – nositelj Krešimir Tabak i
6. SDP – nositelj Jugoslav Brdar

Tijekom pauza bilo je vrlo interesantno pratiti odlaske pojedinih zastupnika u prostoriju u kojoj su se nalazili Načelnik općine Tomislavgrad Ivan Vukadin i predsjednik Županijskog odbora HDZ BiH i direktor JP „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres Branko Ivković. Očito je bilo obzirom na ponašanje zastupnika SDP-a i Narodne stranke radom za boljitak da do početka sjednice Skupštine nisu bile osigurane ruke ova dva zastupnika. Međutim, u stankama navedeni zastupnici su posjetili prostoriju u kojima su se nalazili oni koji su im obećali nešto što nije njihovo, bilo osobno ili stranačko.
Na žalost sviju nas koji živimo na prostorima Hercegbosanske županije, a slično stanje je i na ostalom prostoru BiH, na djelu je bila javna trgovina utjecajem koja će se u narednom razdoblju i realizirati.
Na prostoru Hercegbosanske županije pristupilo se implementaciji „Plana 10“ SDP-a koje će se odvijati kroz zapošljavanje 10-ak osoba bliskih SDP-u u naše institucije i Javno poduzeće ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres.
Zastupnik Narodne stranke radom za boljitak će sigurno imati i svoj dio kolača u tim nezakonitim i nepotrebnim zapošljavanjima.
Po ovom pitanju bit će interesantno pratiti zapošljavanja u općinske i županijske institucije i JP „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres.
U prostorijama skupštine za vrijeme boravka gore navedenog dvojca bio je i menadžer jednog od zastupnika, bliski mu srodnik.

Vidjet ćemo što je bilo odlučujuće da zastupnici HDZ 1990 glasuju onako kako od njih traži HDZ BiH osim pozicija koje će dobiti, a s kojima je veći dio javnosti upoznat, a to su:
1. Predsjednik Skupštine;
2. Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa;
3. Direktor zavoda za zapošljavanje;
4. Direktor uprave za inspekcijske poslove;
5. Jedan član Upravnog vijeća Zavoda za zapošljavanje;
6. Jedan član Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo;
7. Jedan član Upravnog vijeća Županijske bolnice;
8. Jedan član Nadzornog odbora ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres;
9. Jedan član Skupštine ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres;
10. Jedan član Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju;
11. Jedan član Upravnog vijeća Agencije za privatizaciju i 12. Zastupljenost u tijelima Skupštine Hercegbosanske županije sukladno ostvarenom izbornom rezultatu i Poslovniku o radu Skupštine Hercegbosanske županije.

Pored navedenog bit će interesantno pratiti hoće li i ubuduće imati problema sa opskrbom drvnim sortimentima kao što su imali do sada oni koji nisu bili članovi ili nisu bili bliski HDZ BiH.
Kako živimo u zajednici u kojoj nema vladavine prava, gdje se unaprijed zna da su pojedinci iznad zakona, imamo stanje u kojem se vrši diskrimnacija po političkoj pripadnosti na koju mjerodavne institucije do sada nisu reagirale.

Obzirom na navedeno, sigurni smo da će se odmah u samom začetku implementacije Deklaracije 8. zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora kršiti 7. točka navedene Deklaracije pod nazivom HNS – glavne smjernice djelovanja koja između ostalog kaže: „U tu svrhu, buduća djelovanja svih političkih subjekata uključenih u HNS BiH, kao i HNS-a BiH u cjelini, treba, u što je moguće većoj mjeri, usklađivati sa sljedećim načelima i smjernicama:
– nacionalni interesi i opće dobro moraju biti ispred i iznad osobnih i stranačkih interesa;
– stranke moraju biti okvir i sredstvo političke borbe za opće dobro, nacionalne, društvene i državne interese;
– temeljni kriterij kod kadroviranja moraju, iznad svega, biti načela izvrsnosti i učinkovitosti“.
Što na ovo reći nego u najmanju ruku providno je osobne interese prodavati pod opće nacionalne interese.
To mogu samo političke dangube koje nisu dostojne baviti se politikom.

Nakon što je izvršeno glasovanje, utvrđeno je da su dvije liste HDZ BiH dobile po 7 glasova, lista HNL 4 glasa, lista HRS 1 glas dok liste HDZ 1990 i SDP-a nisu dobile ni jedan glas.
Za javnost bi bilo interesantno, da zastupnici HDZ 1990 i SDP-a pojasne, kako to da njihove liste nisu dobile ni jedan glas. Iz navedenog proizlazi, da ni sami nositelji listi nisu glasali sami za sebe.
O nedostatku povjerenja i odnosima unutar HNS-a govori i činjenica, da se unaprijed znalo, da obje pozicije za Dom naroda FBiH moraju pripasti HDZ BiH, iako bi obzirom na broj zastupnika u Skupštini Hercegbosanske županije bilo normalno da po jednog zastupnika imaju HDZ BiH i HDZ 1990 ili HNL.
Za one koji nisu dovoljno informirani napominjemo, da je za jednog zastupnika u Dom naroda HDZ BiH trebalo 7 zastupnika, tako da su za drugog izaslanika za Dom naroda FBiH iz reda HDZ BiH ostao još jedan glas, a pored njega tu su i četiri glasa HDZ 1990, te po jedan glas SDP-a i Narodne stranke radom za boljitak.

Opći zaključak današnje sjednice Skupštine Hercegbosanske županije jeste da smo nazočili jednom najobičnijem „cirkusu“ i „pijaci“ gdje se uveliko trgovalo utjecajem u režiji HDZ BiH, HDZ 1990, SDP-a i Nardone stranke radom za boljitak.

Livno, 08. veljače 2019. godine

Zastupnik i predsjednik ŽNL: Draško Dalić