ŽNL: Podržavamo izbor Seada Hadžijahića za predsjednika Gradskog vijeća Livna

Radi što žurnije deblokade rada Gradskog vijeća Livna Županijska neovisna lista donijela je odluku da daje potporu izboru predloženog vijećnika Seada Hadžijahića za predsjednika Gradskog vijeća Livna.
.
Bez obzira tko činio većinu za izbor Gradskog vijeća Livno vijećnici Županijske neovisne liste dat će potporu izboru istog obzirom da se radi o vijećniku koji je i u prethodnom mandatu obnašao tu poziciju i istom ne treba puno vremena da se upozna sa radom čime će se omogućiti gradskom vijeću da što prije postane mjesto gdje se donose odluke na korist „Grada Livna“.
.
Livno, 20. siječnja 2023. godine
Predsjednik ŽNL: Dinko Periša
francon trade livno