Županijsko Povjereništvo DF-a HBŽ odbacuje navode iz priopćenja HDZ-a BiH

df

Županijsko/Kantonalno Povjereništvo Kantona 10 – Livno u potpunosti odbacuje navode iz današnjeg priopćenja OO HDZBiH (koji je objavljen na livanjskim portalima Relax, Livno Online i Livno Novine) u kojem se navodi kako je Demokratska fronta protiv proglašenja Općine Livna Gradom.

Naime, na sjednici još uvijek Općinskog vijeća Livno koja je održana 12.07.2017 godine, druga točka dnevnog reda je bila donošenje „Privremene statutarne odluke Grada Livna“.

Pošto se Demokratska fronta programski zalaže za poštivanje zakona i Ustava Bosne i Hercegovine, kao i pozitivnih zakonskih rješenja, načela i principa među kojima je najbitnije načelo transparentnog i javnog rada institucija vlasti, najmanje što se moglo učiniti za uspostavu istih je amandmanski djelovati na uvrštavanje ovog zahtjeva u novi Statut grada Livna.

Napominjemo da su prijenosi javnih sjednica na lokalnom radiju , iz nama nepoznatih razloga ukinuti, „demokratskom odlukom, glasovanjem natpolovičnom većinom“ sadašnje većine u Općinskom vijeću. Međutim, kada se istim principom glasanja natpolovičnom većinom izglasava prijedlog uvrštavanja Zahtjeva o javnom prijenosu sjednica OV… Livno u Novi Statut grada Livna, tada (zamislite) vladajuća koalicija (HDZ-SDA) naziva spomenuti princip „POLITIKANTSTVOM“ i „ŠIBICARENJEM“.

Demokratska fronta je za javni i transparentni rad budućeg Gradskog vijeća i ako je to ono što smeta većini u Općinskom vijeću onda Demokratska fronta preuzima odgovornost za ne donošenje ove „Privremene statutarne odluke Grada Livna“. Dakle, napominjemo da Demokratska fronta nije protiv usvajanja Odluke o gradu Livnu i da se zalaže za načelo transparentnosti i javnog rada institucija vlasti.

Također naglašavamo da su vremena papaka, kupovina zastupnika, izbornih krađa i prevara iza nas i da je vrijeme da se većina navikne na demokratske načine donošenja odluka, a to je slobodna volja ljudi koji su naviknuti na demokratsko ponašanje.

DEMOKRATSKA FRONTA

Služba za odnose sa medijima