Džaferović: Borjana Krišto potvrdila – Istočna interkonekcija ide, Južna ništa

U Sarajevu je počela sjednica Doma naroda BiH.
Zastupnik Šefik Džaferović (SDA) pitao je da mu se pojasni kakva je odluka Vijeće ministara donesena kada je u pitanju Južna, a kakva kada je u pitanju Istočna interkonekcija.

Odgovorila je predsjedavjuća VM BIH Borjana Krišto te kazala da se za Istočnu interkonekciju zadužilo resorno ministarstvo da se dokument uputi u dalju proceduru Predsjedništvu BIH, a da je što se tiče Južne interkonekcije, Vijeće ministara podržalo projekt i pozvalo Vladu FBIH da žurno donese zakon.

Replicirao je Džaferović i naglasio da se iz odgovora Borjane Krišto može zaključiti da je Vijeće ministara postupilo različito – da se po pitaniu Istočne interkonekcije ušlo u formalno-pravnu proceduru potpisivanja sporazuma sa Srbijom, dok po pitanju Južne interkonekcije odluka formalno pravno ne znači ništa.

– Dakle nije istina da se radi o povijesnoj sjednici, da su riješene obje interkonekcije. Suštinski su to različite odluke. Istočna ide, a Južna ima podršku i vidjećemo hoće li ići. To su dometi te povijesne sjednice, kako su je neki nazivali.

(Vijesti.ba)