IPE / Livanjski mentalitet

15. listopada 2021. ADMIN 0

MENTALITET Vjerujem… ne… ne…  Ne tako, znam. Baš tako, hoću da započnem. Znam. Kad vjerujem onda očekujem, nadam se, mislim, predviđam. Kad znam onda govorim […]

IPE / Kako se postaje uhljeb

9. kolovoza 2021. ADMIN 0

Svako misaono biće ima potrebu da analizira, sagledava i anticipira svoju okolinu. Na osnovu sagledavanja okoline donosi odluke. Odluke mogu biti dobre i loše. A […]

DINKO GRGIĆ / Dilema

3. kolovoza 2021. ADMIN 0

Kao i svaki radni dan službenik je došao na posao sa dopuštenim zakašnjenjem od pola sata na posao otvorio vrata svog ureda i na svom […]