IN MEMORIAM / Kata Orlović

Tužno sjećanje na

Katu Orlović

Latinski križ – Wikipedija

11.06.1989. – 11.06.2024.

Uvijek si u našim mislima i molitvama.

Tvoji: sin Marijan, snaha Danica, unuka Irena i unuk Dubravko sa obiteljima