Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Grada Livna

Povjerenstvo za javna priznanja Gradskog vijeća Livno, objavljuje javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Livna. Javna priznanja Grada Livna su počasni građanin Grada Livna, plaketa «Grb Grada Livna» i zahvalnica Grada Livna.

„Počasni građanin Grada Livna“ je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima.

Počasnim građaninom Grada mogu biti proglašeni građani koji su osobno i značajno doprinijeli napretku Grada ili podizanju ugleda Grada.

Plaketa „Grb grada Livna“ posebno je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svim područjima djelatnosti: gospodarskog i društvenog života i razvoja grada.

„Zahvalnica Grada Livna“ javno je priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za postignute uspjehe i njihov doprinos u realizaciji manjih konkretnih projekata od javnog interesa, za konkretan uspjeh i poduhvat, uspješnu suradnju i druge osobite zasluge, isticanje u humanitarnim i dobrotvornim aktivnostima, kao i za doprinos razvoju i ugledu Grada.

Kmpletan tekst javnog poziva:

GRADSKO VIJEĆE LIVNO

Povjerenstvo za javna priznanja

Temeljem članka 54. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Livno Povjerenstvo za javna priznanja Gradskog vijeća Livno, o b j a v lj u j e

 J A V N I   P O Z I V

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Livna

 1. Javna priznanja Grada Livna su:
 2. Počasni građanin Grada Livna
 3. Plaketa «Grb Grada Livna»
 4. Zahvalnica Grada Livna

 

 1. Opis javnog priznanja:

„Počasni građanin Grada Livna“ priznanje je koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima. Počasnim građaninom Grada mogu biti proglašeni građani koji su osobno i značajno doprinijeli napretku Grada ili podizanju ugleda Grada.

Plaketa „Grb grada Livna“ posebno je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svim područjima djelatnosti: gospodarskog i društvenog života i razvoja grada.

„Zahvalnica Grada Livna“ javno je priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za postignute uspjehe i njihov doprinos u realizaciji manjih konkretnih projekata od javnog interesa, za konkretan uspjeh i poduhvat, uspješnu suradnju i druge osobite zasluge, isticanje u humanitarnim i dobrotvornim aktivnostima, kao i za doprinos razvoju i ugledu Grada.

 • Kriteriji za dodjelu javnih priznanja:

Javno priznanje „Počasni građanin Grada Livna“ dodjeljuje se:

 • za posebne zasluge u promicanju ugleda i položaja Grada Livna;

za posebne zasluge u promicanju odnosa s drugim općinama i gradovima u zemlji i inozemstvu;

 • osobne zasluge u promicanju razvoja Grada ili pojedinih njegovih djelatnosti;
 • državniku ili dužnosniku druge države, članu međunarodne organizacije ili organizacije druge države posebno zaslužnom za razvoj i promicanje ugleda i položaja Grada Livna.
 1. Javno priznanje Plaketa „Grb Grada Livna“ dodjeljuje se:
  1. Pravnoj osobi:
 • za izuzetno zalaganje te za ostvarene rezultate u promicanju znanosti, kulture,

gospodarstva, prosvjete, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih

područja društvenog života;

 • prigodom obilježavanja obljetnica i značajnih uspjeha u poslovanju;
 • za općepriznatu djelatnost koja znatno pridonosi razvoju grada;
 • koja je uposlila veći broj djelatnika u odnosu na prethodnu godinu;
 • koja je ulagala u proširenje proizvodnih i drugih kapaciteta uvećanih za najmanje 10% u odnosu na prethodnu godinu;
 • koja je dala izuzetan doprinos u otklanjanju elementarnih nepogoda na području Grada;
 • čiji su uspjesi postigli međunarodne standarde;
 • drugim gradovima/općinama, međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih država za uspješnu i korisnu suradnju.
 1. b) Fizičkoj osobi:
 • koja je postigla najbolje rezultate u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području djelovanja;
 • koja ima objavljena, prikazana, izložena ili na drugi način prezentirana i nagrađena

ostvarenja;

 • koja uživa ugled uzornog stručnjaka i djelatnika;
 • koja je svojim radom, zalaganjem i odnosom prema radu doprinijela unaprjeđenju rada poduzeća, ustanove ili druge pravne osobe;
 • koja je dobila međunarodno priznanje za inovatorski rad;
 • koja je doprinijela razvoju lokalne samouprave u mjesnoj zajednici i gradu;
 • koja je sudjelovala u spašavanju života, zdravlja i materijalnih dobara od elementarnih i ekoloških nepogoda kao i drugih nesreća;
 • koja na bilo koji drugi način doprinosi općem dobru.
 1. Javno priznanje „Zahvalnica Grada Livna“ dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama koje su postigle značajnije rezultate (tijekom jedne ili više godina) u sljedećim područjima:
  1. sportu: postignuti uspješni rezultati na državnim prvenstvima ili natjecanjima višeg ranga;
  2. kulturi: uspješno predstavljanje osobnih izložbi i promocije kulturnih priredbi u gradu ili šire (izložbe likovnih radova, glazbene promocije, prezentacija knjiga, zaštita kulturne baštine i sl.);
  3. odgoju, obrazovanju i zaštiti okoliša: ostvareni uspješni rezultati u školskim i drugim natjecanjima iz područja odgoja, obrazovanja, zaštite okoliša, zaštite ljudskih prava, jačanja kapaciteta mladih;
  4. i drugim područjima kao znak priznanja za postignute uspjehe, realizaciju manjih projekata od javnog interesa te druge osobite zasluge (djela požrtvovnosti, hrabrosti, čestitosti i sl.).
 1. Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mogu podnijeti:
  • vijećnici Gradskog vijeća Grada Livna,
  • radna tijela Gradskog Vijeća (osim Povjerenstva za javna priznanja),
  • Gradonačelnik Grada Livna,
  • gospodarska društva,
  • javne ustanove,
  • udruge građana,
  • građani pojedinci,
  • mjesne zajednice,
  • druge pravne osobe.
 • Prijedlog se dostavlja Povjerenstvu za javna priznanja u pisanom obliku i mora sadržavati:
  • podatke o podnositelju zahtjeva;
  • životopis, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi i njenom poslovanju, te iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu javnih priznanja;
  • odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, analize, prikaze, kritike pisanja stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati i drugo);
  • vrstu javnog priznanja za koje se kandidat predlaže.

 

 • Na zahtjev Povjerenstva za javna priznanja, podnositelj prijedloga dužan je naknadno dostaviti druge dopunske podatke i dokumentaciju. Nitko ne može biti podnositelj prijedloga za dodjelu javnih priznanja samome sebi.

 

 1. Povjerenstvo za javna priznanja razmatra prispjele prijedloge s aspekta njihove opravdanosti, te utvrđuje konačan prijedlog za dodjelu javnih priznanja, s obrazloženim stavom.

Konačan prijedlog za dodjelu javnih priznanja dostavlja se Gradskom vijeću koje donosi odluku o dodjeli javnih priznanja.

Javna priznanja se uručuju na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom obilježavanja Dana Grada Livna, 28. rujna.

 1. Javni poziv otvoren je od 3.6. do 2.7.2024. godine.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:

Gradsko Vijeće Livno

Povjerenstvo za javna priznanja

Trg branitelja Livna 1

80 101 Livno

Sa naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Livna“ – NE OTVARATI

Prijedlozi pristigli nakon isteka roka neće se razmatrati.

DNO:

 1. Oglasna ploča Grada Livna
 2. Web stranica Grada Livna
 3. Lokalni mediji
 4. Materijali Povjerenstva
 5. Pismohrana

                                                                                    PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                                                                        Ivica Vukadin