Livnjaci na putu sv. Jakova

Nastavljamo s hodočasnicima.

Ivana i Gabrijel Propadalo iz Vržerala sretno su stigli na odredište Santiago u Španjolskoj išli su iz Porta-Portugal do Santiaga put dug 301 kilometar, put svetog Jakova.

Selo Podhum

Vrtlarija Šarić Livno