Livno: Održan treći seminar ‘Akademije izvrsnosti – EWB’

Treći seminar Akademije izvrsnosti – Most Istok Zapad u BiH održan je u Livnu na kojem su mladi raspravljali o tome je li BiH spremna za prve elektronske i ”fair” izbore, koliko su mladi (ne)zainteresirani za promjene u svojim zajednicama, kao i o ostalim temama.

Sesija je pokazala kako mladi ljudi nisu nezainteresirani za svoju budućnost, a pored niza dobrih prijedloga, sudionici su potakli inicijativu da se na društvenim mrežama oformi glasilo, kanal za mlade koji uređuju mladi ljudi i gdje se govori o temama koje zanimaju njihove generacije, navodi se u priopćenju organizacije East West Bridge (EWB) u BiH.

 

Direktor Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) Almir Badnjević kazao je kako su, što se njih tiče, “100 posto spremni za prve elektronske izbore u BiH.”

“Postoje točna autorizacija i identifikacija birača, digitalne tehnologije za biometrijsku provjeru birača, elektronsko skeniranje i točno i brzo prebrojavanje listića. S modernizacijom Središnjeg izbornog povjerenstva te uz podršku međunarodne zajednice u izbornom procesu, stekle su se pretpostavke za elektronsko glasanje. Sada je na parlamentu BiH da to izglasa”, kazao je Badnjević.

 

Na diskusiji je jedan od predavača bio i novinar Elvir Bucalo, a većina mladih došla je iz Srednje strukovne škole u Livnu.

“Ova sesija pokazala je još jednom da mladi ljudi nisu nezainteresirani za vlastitu budućnost, već im nisu ponuđeni pravci i alati kako bi ta budućnost, u svome gradu i u svojoj zemlji bila ostvariva. Slijedeći činjenicu da mladi najbolje razumiju jedni druge i da je prvi korak ka rješenju problema da se o njemu glasno govori i diskutira, ova inicijativa je dobila punu podršku Akademije i bit će pažljivo praćena i poticana od strane eksperata okupljenih oko ovog projekta”, rekao je Bucalo.

 

Potpredsjednik EWB-a u BiH i bivši veleposlanik BiH Igor Davidović smatra kako je “ustaljena i notorna konstatacija da su mladi apolitični i nezainteresirani za promjene u svojim zajednicama ili u općem društvenom okruženju, jednako pogrešna koliko i opasna.”

“Pogrešna je, jer manjak aktivizma mladih ne znači samo i jedino njihovu nezainteresiranost, nego više odražava njihovo nepovjerenje i prezir prema korumpiranim političkim akterima i njihovom višedesetljetnom neodgovornom i rigidnom odnosu prema narodu, društvu i upravljanju razvojem. Opasna je, jer apstinencijom mladih prostor za monopol i dominaciju ‘tradicionalnim’ liderima nudi znatno sniženu točku otpora i ostavlja mogućnost opetovanog deklarativnog izjašnjenja da su mladi naša budućnost, ali i izostanak reakcije mladih na suštinsko ignoriranje i marginaliziranje, pa i manipulacije i političke zloupotrebe njihovog položaja u društvu”, naglasio je Davidović.

Na ovoj diskusiji donijeti su i zaključci, kako za Livno, u kojemu je održana diskusija, tako i za državu.

Neki od zaključaka su: zaštititi određeno područje oko Livna kao Park prirode s divljim konjima te odgovorno brinuti i upravljati tim dobrom, formirati Turističku zajednicu u Livnu, formirati vijeće mladih kao tijelo između civilnog društva i javne uprave, formirati na društvenim mrežama glasilo/kanal za mlade koji uređuju mladi ljudi i gdje se govori o temama koje zanimaju njihove generacije, konstantno tražiti i zahtijevati od nadležnih institucija podizanje kvalitete usluga i servisa prema građanima, ozbiljno pristupiti prijedlogu da se objedine lokalni i opći izbori te da budu zajedno svake četiri godine, otvoriti širu javnu raspravu za preustroj države i smanjenje razina vlasti, aktivnim sudjelovanjem mladih u demokratskim procesima mijenjati percepciju o bavljenju politikom na častan i odgovoran način.

Startbih.ba