LIVNO / Poticaj i potpora mladim ljudima da ostaju u svome rodnom kraju i zavičaju

Livno

Stjecanje prve stambene nekretnine bit će sufinancirano u iznosu do najviše 100 konvertibilnih maraka po jednom četvornom metru stambene površine, ukupno najviše 65 četvornih metara, s tim da iznos po korisniku ne može biti veći od 6500 konvertibilnih maraka

Grad Livno daje potporu i pomoć mladim ljudima u rješavanju stambenog pitanja, koje u današnjim društvenim odnosima, u nekoj mjeri, utječe na samu odluku o stupanju u bračnu zajednicu, a istodobno i u njezinu formiranju, skladnom razvoju i funkcioniranju, piše Večernji list BiH.

Gradonačelnik Livna Darko Čondrić objavio je javni poziv za subvencioniranje stjecanja prve stambene nekretnine za mlade obitelji i samohrane roditelje na području Grada Livna za 2022. godinu.

Stjecanje prve stambene nekretnine bit će sufinancirano u iznosu do najviše 100 konvertibilnih maraka po jednom četvornom metru stambene površine, ukupno najviše 65 četvornih metara, s tim da iznos po korisniku ne može biti veći od 6500 konvertibilnih maraka.

Pod stjecanjem prve stambene nekretnine podrazumijeva se kupnja stana ili kuće i gradnja kuće.

Pod kupnjom stana ili kuće podrazumijeva se kupnja u slučaju da prodavatelj stana odnosno kuće nije u srodstvu s podnositeljem zahtjeva ni u srodstvu s drugim supružnikom u ravnoj liniji, odnosno zaključno s trećim stupnjem srodstva u pobočnoj liniji. Gradnja kuće definira se kao izgradnja kuće od temelja do krova.

Uvjeti za parove

Mladi bračni parovi moraju ispunjavati uvjet da jedan od njih u trenutku podnošenja prijave nije stariji od 36 godina, a samohrani roditelji bez obzira na dob do punoljetnosti djece, da imaju prebivalište i žive na području Grada Livna tijekom posljednje tri godine te da stječu prvu stambenu nekretninu na području Grada Livna.

Pritom trebaju ispunjavati više različitih uvjeta – da su državljani BiH, da nemaju u vlasništvu drugi stan ili kuću osim stana odnosno kuće za koju se daje subvencija, tj. da nemaju riješeno stambeno pitanje, da su u 2022. godini kupili stan ili kuću, odnosno da su u 2022. godini ishodili građevinsku dozvolu i započeli gradnju kuće do dana objave javnog poziva.

Pod započetom gradnjom kuće podrazumijeva se najmanje iskopani i izliveni temelji i napravljena prva ploča.

Traži se da su podnositelji prijava koji grade kuću izvršili određena ulaganja, da za njih posjeduju odgovarajuće dokaze – račune za plaćanje izvođačima radova ili račune za građevni materijal i slično, koji nisu stariji od 1. siječnja 2022. godine, zatim da je podnositelj zahtjeva zaposlen na području BiH ili se vodi na Zavodu za zapošljavanje kao nezaposlena osoba, da neće otuđiti nekretninu najmanje pet godina, da ima sklopljen notarski ugovor za kupnju stana ili kuće iz 2022. godine.

Osigurano 200.000 KM

Od mladih bračnih parova i samohranih roditelja koji steknu pravo na subvencioniranje prve stambene nekretnine traži se da će od primitka novčanih sredstava u roku od 18 mjeseci početi stanovati u stanu ili kući i prijaviti prebivalište na adresi stana ili kuće za koju je odobrena subvencija, dok će podnositelji koji grade kuću početi stanovati i prijaviti prebivalište na adresi nekretnine za koju je odobrena subvencija u roku od 60 mjeseci.

Podnositelji prijava ne smiju imati neizmirenih obveza prema Gradu Livnu.

– Cilj je pomoći mladim ljudima i samohranim roditeljima u osiguravanju krova nad glavom. Time želimo zadržati mlade obitelji da žive ovdje, da ne idu vani, da u svome rodnom kraju i zavičaju stvaraju obitelji, rađaju i odgajaju djecu. Rok za podnošenje prijava zaključen je 3. studenoga. Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za subvencioniranje stjecanja prve stambene nekretnine mladih obitelji i samohranih roditelja će razmotriti pristigle prijave, ocijeniti njihovu pravovaljanost i dostaviti konačnu listu gradonačelniku, koji će provesti i okončati preostali dio postupka. O tome hoće li i koliko će biti prigovora, kad će se riješiti, ovisi kad će se cijeli postupak okončati, ali može se pretpostaviti da će to biti do kraja godine – kaže Tonka Marinčić, pomoćnica gradonačelnika za opću upravu i društvene djelatnosti.

Ovo je prvi put da Grad Livno subvencionira financiranje prve stambene nekretnine za mlade obitelji i samohrane roditelje, a u gradskom proračunu za to je osigurano 200.000 maraka.

Večernji.ba