LIVNO / Sastanak članova Tima za prevenciju nasilja u obitelji

U srijedu, 14. 6. 2023. godine, u maloj sali u Forumu u Livnu, održan je sastanak članova Tima za prevenciju nasilja u obitelji Grada Livna.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Županijskog suda i tužiteljstva, Mup-a, Ministarstva pravosuđa i uprave, Centra za socijalnu skrb, Gradske uprave Grada Livna te misije OSCE-a u BiH.

Ovaj multidisciplinarni tim je pokrenuo koordinaciju aktivnosti svih sektora koji rade na prevenciji, zaštiti i suzbijanju nasilja u obitelji s ciljem pomoći, osnaživanja, ohrabrivanja, zaštite i rada s potencijalnim žrtvama nasilja u obitelji. Pored razmjene iskustava sudionika u dosadašnjoj praksi rada i djelovanja, razmatrane su i mogućnosti uvođenja promjena u svrhu poboljšanja rada ovog Tima. Rasprava je u nastavku sastanka bila usmjerena na preciziranje i izradu Plana rada za naredni period.

Večernji.ba