‘MOST’: Apel Gradskom Vijeću Livno

Apel gradskom Vijeću Livno, Turističkoj zajednici grada Livna za zaštitu prirodnih površina i okoliša na području grada Livna.

Udruga Hrvata HBŽ „Most“ ponovno poziva Gradsko vijeće Livno i sve institucije kojima je to zakonska obveza, da uvedu reda i ograniče kretanje Quad vozila, kojih je na području Livna svakim danom sve više, a koji svojim neodgovornim korištenjem izazivaju štete na cesti za plato visoravni Kruzi, a pogotovo na samoj visoravni.

Predlažemo da se osnuje Rendžerska služba u okviru Turističke zajednice Livno, koja  bi vršila nadzor na cijelom prostoru općine Livno.

Nadamo se da će apel doprijeti do odgovornih, ako ih uopće ima!

U.H. HBŽ  „MOST“