MUP HBŽ: Uručenje rješenja o prijemu u radni odnos – mlađi inspektori

Dana, 03.04.2023. godine u 12,00 sati, u službenim prostorijama MUP-a Hercegbosanske županije, ministar unutarnjih poslova i načelnik Sektora uniformirane policije MUP-a HBŽ, su kadetima XXIV. generacije polaznika osnovne policijske obuke za čin „mlađi inspektor“, a koji su dana 27.03.2023. godine uspješno okončali obuku na Policijskoj akademiji Federalnog MUP-a, uručili Rješenja o prijemu u radni odnos i Rješenja o početnom činu „mlađi inspektor“.

Tijekom uručenja Rješenja, kadeti su pred ministrom unutarnjih poslova i načelnikom Sektora uniformirane policije položili „Prisegu“ čime su službeno stupili na dužnost policijskog službenika.

IMG_2353.jpg