MUP Hercegbosanske županije: Pravilna vožnja u kružnom toku

Kružni tokovi grade se u cilju povećanja sigurnosti prometa.

Kako bi se smanjio broj mogućih točaka doticanja vozila, kod nepreglednih i nepravilnih raskrižja, te je kod istih smanjen rizik od sudara vozila i povećana je protočnost prometa.

Na ulazu u kružni tok uz navedeni prometni znak obično se postavlja i prometni znak “nailazak na cestu sa prvenstvom prolaza”.

Vozila koja ulaze u kružni tok moraju ustupiti prednost vozilima koja su već u kružnom toku, što u vidu sigurnosti podrazumijeva: pravovremeno smanjiti brzinu kretanja, po potrebi zaustaviti se i fazu uključivanja izvesti bez izazivanja opasnosti ili smetnji drugim vozilima.

Prilikom uključivanja vozila u kružni tok vozač nema obavezu uključivanja pokazivača pravca obzirom da je smjer vožnje jasan. U kružnom toku vozila koja zadržavaju smjer ravno (kružno kretanje) i svoju prometnu traku, imaju prednost!

U slučaju više traka unutar kružnog toka, a isključujete se iz lijeve prometne trake u kružnom toku, posebno treba obratiti pozornost na vozila u desnoj jer ista mogu nastaviti vožnju u kružnom toku.

kružni_tok_slika.jpg

Spomenuto prestrojavanje izvesti samo ako ste sigurni da vozila iz desne prometne trake skreću desno.

Ako gustoća prometa ne dozvoljava isključenje, ne isključujte se, provezite još jedan krug i obavite radnju sigurno u slijedećem pokušaju.

Kod isključivanja iz kružnog toka prometa treba ustupiti prednost prolaska pješacima i biciklistima koji prelaze izlaznu cestu.

Izuzetno, promet može biti reguliran bez prometnog znaka “nailazak na cestu sa prvenstvom prolaza”, npr. sa svjetlosnom signalizacijom (semaforima) ili drugim prometnim znakovima te se u tim slučajevima primjenjuju opća pravila prvenstva prolaska, a u skladu sa postavljenom signalizacijom.

MUP HBŽ