‘NAŠA BURA’ / Zašto je Povjerenstvo za koncesije Grada Livna dalo NEGATIVNO MIŠLJENJE o našoj koncesiji

Poštovani, obraćamo Vam se sa molbom da objavite dokument koji šaljemo u prilogu.
Osnivači tvrtke koja je iskazala interes za ishođenje koncesije su povratnici u Livno iz dijaspore.
.
U uvodu ovog dokumenta možete pročitati o našim motivima zašto želimo mijenjati pristup kada su u pitanju koncesije u Livnu i Hercegbosanskoj županiji.
.
Grad Livno je po prvi put proveo JAVNU RASPRAVU na kojoj je bilo nazočno više od 20 mještana i nije bilo nikakvih primjedbi na predstavljeni projekt.
.
Povjerenstvo za koncesije Grada Livna je unatoč svemu dalo NEGATIVNO MIŠLJENJE i mi želimo da javnost pročita ovaj dokument kako bi svi budući investitori morali pratiti ovaj primjer kada je u pitanju ulaganje u lokalnu zajednicu.
.
Unaprijed hvala!  BTW Energija

VJETROELEKTRANA „NAŠA BURA“

Prijedlog suradnje između tvrtke BTW – ENERGIJA, Grada Livna, sela Vidoške župe i Drinove Međe

Uvod u temu i sadržaj prijedloga

Prostor od vrha Oštrulj do Jelovače i Bukovače je već bio predmet interesa za izgradnju vjetroelektrane.

Obzirom da je riječ o našoj zemlji koja je sve više zauzeta koncesijskim poljima na kojima se desetljećima ne radi ništa, a kad se investicija i realizira lokalna zajednica od toga ima malo koristi, mi smo odlučili uložiti svoje vrijeme i novac da se ovaj pristup promijeni.

Ponudili smo Gradu i Županiji novi način suradnje kojim bi lokalna zajednica imala konkretnu korist od projekata koji se realiziraju a Livno i Županija najvišu koncesijsku naknadu.

Odlučili smo podnijeti zahtjev Županiji i Gradu za dobivanje koncesije na opisanom području pod uvjetima koji će biti opisani u ovom predstavljanju suradnje.

Osnovali smo tvrtku „BTW Energija“ s ciljem razvoja i izgradnje vjetroparka „Naša bura“ na području Oštrulja, Jelovače i Bukovače.

Uz naš prvi projekt fotonaponske elektrane „Naše sunce“ koji razvijamo na području Orlovače zapadno od Dobrog želimo razvijati drugi projekt na području naše lokalne zajednice.

Predstavljamo drugačiju paradigmu Livnu i mještanima naših sela kada je realizacija projekata obnovljivih izvora energije u pitanju.

O tome kako radimo i na koji način razvijamo projekte možete provjeriti na web adresi projekta „Naše sunce“ – https://www.solarparklivno.com/

Dosadašnja praksa, kojom su Grad Livno i naselja koja graniče s koncesijskim područjem bili isključeni iz procesa razvoja i ostvarivanja koristi od projekta u svojoj blizini mora biti prekinuta.

Želimo postići da se prostor namijenjen za koncesije koristi na način da se zaštiti životna sredina i imovina mještana te da od tih projekata svi imamo koristi.

Za razliku od dosadašnje prakse novi koncesijski ugovori imaju ograničen vijek trajanja i investitor ima rok od 5 godina da realizira Ugovor.

Više nije moguće zauzeti prostor dugi niz godina, a ništa ne raditi.

Naš cilj, koji je ujedno i predmet ovog predstavljanja, je da se lokalnoj zajednici ponudio konkretno učešće u projektu na način da se pored koncesijske naknade koju ćemo po zakonu uplaćivati u proračune Županije i Grada dio ostvarene dobiti od proizvedene električne energije ulaže u projekte od značaja za lokalnu zajednicu.

Ovaj model, uz najveću koncesijsku naknadu koju ćemo ponuditi Županiji i Gradu, bi trebao promijeniti dosadašnji pristup i postaviti više standarde kada su interesi mještana sela i grada Livna u pitanju.

Prostor koji je u našem izravnom susjedstvu je predmet interesa različitih investitora. Naš cilj je ponuditi Gradu i lokalnoj zajednici Ugovor kojim bi se garantirala ulaganja iz projekta u našu životnu sredinu te bi postavili standard i ostalim potencijalnim investitorima koji više ne bi mogli ići ispod ponude koju smo mi spremni realizirati.

U ovom prijedlogu suradnje ćemo navesti konkretne projekte koje planiramo realizirati za sve stanovnike lokalne zajednice te ponuditi model suradnje koji će nakon usuglašavanja biti implementiran s ciljem realizacije i ostalih projekata koje zajedno odredimo sa su prioriteti.

Vrijednost godišnjih ulaganja je definirana inicijalnom studijom izvodljivosti na temelju planiranih instaliranih kapaciteta i planskih prodajnih cijena električne energije.

1. Opis lokacije i utjecaja vjetroagregata na okolna naselja
Obuhvat predloženog koncesijskog polja predstavlja prostor u kojem će se, nakon izrade stručnih elaborata odabrati lokacije na kojima se planiraju postaviti vjetroagregati, pomoćna oprema i izgraditi pristupni putovi.

Kad bude projektom definiran raspored turbina i mreža putova sav ostali prostor će biti ispušten iz koncesijskog polja.

Ovdje je važno naglasiti da smo svjesni postojanja privatnih površina unutar koncesijskog polja koje su u procesu digitalizacije katastra oduzete prijašnjim posjednicima. Od početka izrade projektne ideje označili smo te površine i razvijamo projekt vodeći računa o privatnom vlasništvu. U suradnji s ovlaštenim geodetskim uredom identificirat ćemo te čestice i pomoći bivšim vlasnicima da vrate svoj
posjed.

Ova lokacija graniči sa našim selom i mjestom gdje mi živimo. Poučeni dosadašnjim pristupom, kad se nije vodilo dovoljno brige o utjecaju vjetroagregata na okolna naselja mi ćemo u razvoju projekta inzistirati na visokim standardima zaštite okolnih naselja od titraja sjene i zvuka koji proizvode vjetroagregati. Taj problem ćemo izbjeći na način da će udaljenost najbližih agregata naseljenim mjestima biti dovoljno velika da ni na koji način ne utječe na život nas mještana.

Jedan od glavnih motiva za razvoj ovog projekta je upravo taj da se zaštiti životna sredina uvažavajući najstrože standarde. Pojedini investitori koji iskazuju interes za našim prostorom a nisu iz ovih krajeva često zanemare negativne utjecaje na naselja koja se nalaze u blizini vjetroagregata. Zbog izgradnje pristupnih putova i platoa gdje će se postavljati agregati smanjit će se površina pašnjaka u to području.
Mi smo zbog toga odlučili ulagati sredstva u revitalizaciju tih pašnjaka, izgradnju modernih pojilišta i poticanje stočarstva jer želimo da se taj prostor opet koristi za ispašu stoke čemu je služio stoljećima prije nas.
Stočarstvo i vjetroelektrane ne isključuju jedno drugo na istom prostoru.

2. Visina ulaganja u lokalnu zajednicu
Naša namjera je ponuditi Gradu i lokalnoj zajednici partnerstvo na način da ćemo, pored koncesijske naknade, od svakog projekta koji realiziramo na prostoru Livna preuzeti obvezu reinvestiranja dijela dobiti ostvarene od prodaje električne energije. Pored koncesijske naknade koju planiramo na istoj razini kao i u projektu „SolarPark – Livno“ nudimo Gradu dodatni prihod u iznosu od 5% godišnje dobiti ostvarene od prodaje električne energije.

Nakon inicijalnog pisma namjere Gradu Livnu izradili smo studiju izvodljivosti koja je definirala da se na području Bukovača – Oštrulj – Jelovača može izgraditi vjetropark instalirane snage 119 MW.

Izradili smo investicijski plan za period od 25 godina te je na temelju cijena električne energije koje su aktualne u
trenutku sastavljanja ovog prijedloga i planirane proizvodnje električne energije, u nastavku je prikazana vrijednost koncesijske naknade i dijela dobiti koja bi se ulagala u projekte. Vrijednost je iskazana u konvertibilnim markama u na nivou jedne godine i ukupno u periodu trajanja projekta:

Prosječno godišnje (KM) U periodu od 25 godina (KM)
Prihod proračuna Grada od koncesijske naknade 641.691 16.042.273
Prihod proračuna Županije od koncesijske naknade 641.691 16.042.273
Dodatni prihod Grada (1,5% dobiti od proizvedene el. energije) 397.640 9.940.988
Ulaganje dobiti u projekte lokalne zajednice (3,5% dobiti od proizvedene el. energije) 927.826 23.195.638
Ukupno (KM)2.608.848 65.221.171

Na temelju prihoda od koncesijske naknade i dodatnog prihoda od dobiti koju tvrtka ostvari od prodaje električne energije proračun Grada bi se uvećao za 7,5% iskazano u odnosu na prosječne prihode proteklih 5 godina. Prema investicijskom planu ulaganja u lokalnu zajednicu bi od rada vjetroelektrane u prosjeku godišnje iznosila oko 920.000 maraka.
Ovakav model reinvestiranja dobiti za infrastrukturni, ekonomski i demografski oporavak lokalne zajednice bi bio prvi takav projekt na prostoru Županije i šire.

3. Opis nekih od planiranih projekata
Vlasnici tvrtke koja planira realizirati ovaj projekt žive u Dobrom te imaju viziju na koji način unaprijediti svoju životnu sredinu. Motiv za ovakvim pristupom je upravo želja da se unaprijedi kvaliteta života na ovom području i dugoročno omoguće bolji uvjeti za život svima koji tu žive ili se planiraju vratiti iz
dijaspore.

U ovoj fazi projekta postoje razrađeni planovi vezano za ulaganja u lokalnu zajednicu i u ovom nacrtu sporazuma kratko su opisani neki od njih:

Izgradnja suvremene vodovodne mreže i spajanje vodovoda na izvor Sturbe
o Cilj ovog projekta je osigurati svima sigurnu vodoopskrbu sa najizdašnijeg izvora u Vidoškoj župi. Namjera je povećati kapacitet postojećih vodovoda kako bi se voda mogla koristiti i za razvoj poljoprivrede. Svi troškovi oko izgradnje, održavanja i upravljanja sustavom vodovoda bi se financirali u potpunosti iz projekta te bi mještani imali
besplatnu vodu za cijelo razdoblje trajanja projekta.

Aktiviranje pašnjaka u koncesijskom području i izgradnja sustava za napajanje stoke
o Uz izgradnju vodovodne mreže projektom bi se predvidjela izgradnja modernog sustava za napajanja stoke na cijelom koncesijskom području. Cilj je da prostor koji je stoljećima hranio ovaj kraj bude opet u upotrebi u svojoj primarnoj funkciji, kao vrhunski pašnjak.

Rekonstrukcija, izgradnja i održavanje lokalnih putova
o Putna infrastruktura i održavanje putova je sve veći problem za naša sela. Želimo iz ovog projekta osigurati sufinanciranje umjesto mještana za rekonstrukciju ili novu izgradnju putova. Izgradnjom projekta ćemo posebno voditi računa da se putovi koji će voditi do vjetroelektrane uklope na funkcionalan način u lokalnu mrežu putova.

Obnova škola i osiguranje vannastavnih aktivnosti
o Obnovom škola, modernizacijom učionica, gradnjom sportske dvorane uz područnu školu u Vidošima želimo omogućiti svoj djeci bolje uvjete za školovanje. Namjera je postepeno uvoditi vannastavne aktivnosti u seoske škole i smanjiti iseljavanje iz sela zbog školovanja djece. Istovremeno bi se uveo dodatni prijevoz za učenike okolnih sela s ciljem da se rasterete roditelji. Opisane projektne ideje imaju za cilj da se potakne ponovno naseljavanje naših sela mladim obiteljima.

Gradnja dječjeg vrtića
o Vrtić će povećati nedostajuće kapacitete u Livnu te olakšati roditeljima koji žive na selu a žele da im djeca imaju predškolski odgoj. Nova ustanova će otvoriti i nova radna mjesta u Župi.

Sufinanciranje poslovnih projekata I samozapošljavanja
o Osobe koje imaju projekt kojim bi sebi ili drugom mještaninu osigurao upošljavanje bi bio sufinanciran od projekta. Projekti povratnika u naša sela koji bi se zaposlili i vratili trajno živjeti na ove prostore bi se dodatno poticali, ovisno o broju članova obitelji koji se vraćaju na svoja ognjišta i visini investicije.

Financiranje ishođenja građevinske i ostalih dozvola za gradnju obiteljske kuće i sufinanciranje
izgradnje u vidu nabavke materijala za gradnju
o Planiramo pomoći svakom tko se odluči graditi obiteljsku kuću. Cilj nam je ostanak na ovom području i povratak posebno u vrijeme velikog porasta cijena nekretnina. Na ovaj način planiramo pomoći ljudima da se odluče živjeti na selu.

Dodjela stipendija redovnim studentima
o Svake godine ćemo dio sredstava iz dobiti fotonaponske elektrane " Naše sunce" prebaciti u poseban fond za financiranje stipendija studentima.
Cilj nam je financirati studente deficitarnih zvanja u Livnu, kako bi isti ostali živjeti i raditi u Livnu nakon studija. Kriteriji za dodjelu stipendija će biti javni, uravnoteženi i pravedni.

Sufinanciranje nabavke osnovnog stada

o Stočarska proizvodnja u selima bi se poticala sufinanciranjem u visokom postotku nabave grla visoke kvalitete prikladne za uzgoj na ovo području. Korisnici ovog projekta bi mogli biti sve osobe koje ispunjavaju minimum uvjeta i vuku podrijetlo iz ove lokalne zajednice.

Sufinanciranje upravnih sporova za povrat oduzetog zemljišta i pripremnih geodetskih elaborata

o Zbog činjenice da je određeni broj parcela u privatnom vlasništvu tokom razvoja projekta vodi se posebna pažnja da ni jedna privatna parcela ne bude obuhvaćena pristupnim putovima ili lokacijom turbina. Isto tako znamo da je digitalizacijom katastra veći broj posjednika zemljišta izgubio svoje pravo. Iz tog razloga razradili smo projekt kojim bi pomogli mještanima da vrate svoje posjede. Prioritet u rješavanju bi imali oni mještani koji planiraju na svom zemljištu obnoviti stočarsku, poljoprivrednu ili neku drugu gospodarsku aktivnost.

Pomoć u izgradnji kapaciteta za prevenciju i zaštitu od požara
o U suradnji s mještanima i strukom te korištenjem naprednih tehnoloških rješenja planiramo unaprijediti sustav zaštite od požara. Planiramo izgraditi mrežu hidranata na postojećim i novim vodovodima.

Skrb o starijim i osobama s invaliditetom
o Planiramo osnovati posebnu agenciju za koju bi radile osobe s ovog područja a koje ispunjavaju uvjete da skrbe o starijim osobama i osobama kojima je potrebna tuđa pomoć.

Osnivanje posebnog fonda za liječenje i nabavku lijekova osobama koje ne mogu ostvariti potrebu medicinsku skrb u zdravstvenom sustavu Županije
o Razvit će se poseban sustav pomoći oboljelim koji ne mogu ostvariti potrebnu skrb u javnom zdravstvenom sustavu i trebaju pomoć za nabavku specifičnih lijekova ili pomoćstručnjaka izvan Županije i BiH

Provedba projekta okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta
o Uz suradnju sa stručnim timovima koji imaju iskustva u sličnim projektima ponudit ćemo lokalnoj zajednici mogućnost okrupnjavanja poljoprivrednih površina s ciljem stvaranja baze za razvoj održivih obiteljskih gospodarstava. Projekt će podržavati razvoj poljoprivrede kao sekundarne djelatnosti što bi u konačnici život na selu moglo staviti u komparativnu prednost u odnosu na grad.

Održavanje i izgradnja ostale infrastrukture kao što su Groblja, kapele, odlagališta građevinskog otpada i ostale infrastrukture koja je bitna za funkcioniranje sela
Listu prioriteta i dinamičke planove ćemo izraditi u suradnji sa predstavnicima mještana.

Zaključni osvrt

Svjedoci smo proteklih godina da su velike površine dane u koncesiju a projekti koji se realiziraju ne garantiraju značajniji povrat u proračune Grada, Županije ili u lokalnu zajednicu na čijem prostoru se projekti realiziraju.

Investitorima koji su do sada razvijali projekte interes lokalne zajednice nije bio prioritet. Naš cilj je
zaustaviti takvu praksu i ponudom viših standarda dosadašnju praksu preokrenuti u korist onih na čijem
prostoru se projekti grade.

Svi naši projekti od početka će imati ugrađene mehanizme koji će garantirati provedbu prethodno opisanih ulaganja i spremni smo provesti u djelo ovako predstavljen projekt. Isto tako želimo svojim susjedima osigurati priliku da svaki budući investitor mora ponuditi standard koji smo ovakvim pristupom nametnuli i želimo da to bude budućnost kada su u pitanju projekti obnovljivih izvora energije u Livnu.

BTW – ENERGIJA d.o.o.
green-energy@email.de