Nastavlja se rekonstrukcija tomislavgradske zaobilaznice

Temeljem potpisanog Ugovora između Javnog poduzeća Ceste Federacije BiH i poduzeća Livnoputovi d.o.o. Livno, nastavlja se sanacija tomislavgradske obilaznice u vrijednosti od 494.055 KM.

Javno poduzeće Ceste Federacije BiH je osiguralo sredstva za ovaj projekt Rebalansom Plana i programa Javnog poduzeća Ceste FBiH za 2022. godinu, objavila je Općina Tomislavgrad.

Prvi dio sanacije tomislavgradske obilaznice je završen prošle godine za koju su Ceste FBiH osigurale 300 tisuća KM, a radove na sanaciji izvodilo je poduzeće” KTM-Brina” d.o.o. iz Posušja.