Pokreće se projekt izgradnje regionalnog odlagališta otpada u HBŽ-u

Iznimno važan i značajan projekt izgradnje i uspostave regionalnog odlagališta otpada, koji je prije šest godina bio pokrenut, ali je već u početnoj fazi obustavljen, ponovno je aktualiziran i kreće se s praktičnom provedbom, piše Večernji list.

Naime, Vlada HBŽ-a na svojoj 81. sjednici 25. rujna utvrdila je i poslala u skupštinsku proceduru nacrt plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije za razdoblje 2023. – 2028. godine.

Naručitelj plana je, uime Vlade HBŽ-a, županijsko Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša, dok je nositelj izrade plana Institut za građevinarstvo IG Banja Luka.

Prednacrt plana
Da podsjetimo, na samom isteku 2017. godine u Livnu je zaključen ugovor između Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ-a i Instituta za građevinarstvo IG Banja Luka o izradi plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije za razdoblje 2018. – 2023. godine.

Prednacrt plana je već sljedeće, 2018. godine urađen i dostavljen županijskom Ministarstvu graditeljstva, obnove i prostornog uređenja i zaštite okoliša na daljnji postupak.

Međutim, dolazi do zastoja od četiri godine u postupku daljnje izrade, da bi se ona ponovno pokrenula u ovoj, 2023. godini. To je zahtijevalo ponovno ažuriranje podataka i dodavanje aneksa ugovoru kojim se promijenilo tadašnje razdoblje 2018. – 2023. godine u sadašnje 2023. – 2028. godine.

Da bi se ažurirali podaci, ponovno su upućeni upitnici komunalnim poduzećima kako bi se dobili podaci o postojećim odlagalištima, količinama komunalnog otpada, industrijskog otpada, o organiziranom sakupljanju otpada, broju kućanstava pokrivenih odvozom otpada i ostali relevantni podaci. Izvršeno je ažuriranje i zakonske regulative, kao i dokumentacije koja je u međuvremenu donesena.

Ažuriran je prednacrt plana i dostavljen nositelju pripreme na daljnju proceduru te je razmatran na sjednici Vijeća plana. Na sjednici Vijeća plana 14. lipnja 2023. godine iznesene su informacije i sugestije o broju divljih odlagališta na području Grada Livna i na osnovi dostavljene dokumentacije i taj dio je dopunjen.

Za izradu plana i kompletno i cjelovito rješavanje problema zbrinjavanja i upravljanja otpadom za područje HBŽ-a na lokalnoj i regionalnoj razini izrađeno je nekoliko projekata.

Urađena je projektna dokumentacija za regionalni sanitarni deponij komunalnog otpada “Korićina”, (tehnološki elaborat, idejni i glavni projekt, geotehnički elaborat i geotehnički projekt Misija G21), zatim studija izvedivosti za odlagalište komunalnog otpada “Pakline” u Tomislavgradu, studija utjecaja na okoliš za sanaciju postojećeg odlagališta komunalnog otpada općine Tomislavgrad, idejno rješenje sanacije deponija u Kupreškom polju “Suvopoljina Občevine”, studija utjecaja na okoliš projekta sanacije postojećeg deponija komunalnog otpada “Vušića polje – Zaglavica” i njezino prilagođavanje sanitarnom konceptu odlaganja otpada te projekt tehničkog unaprjeđenja postojeće infrastrukture i postrojenja za upravljanje komunalnim otpadom – regija Livno, piše Večernji list.

Sve općine
Sadašnje, postojeće stanje odlaganja otpada na području HBŽ-a je sljedeće: općina Bosansko Grahovo odlaže svoj otpad na deponiji “Korita”, Drvar na deponij “Vušića polje – Zaglavica”, Glamoč na odlagalištu “Suhopolje”, Kupres na odlagalištu “Suvopoljina Občevine”, Livno na odlagalištu “Table” i Tomislavgrad na odlagalištu “Pakline”.

Prema planu upravljanja otpadom Hercegbosanske županije, svih pet općina i jedan grad u županiji odlagali bi otpad na regionalno odlagalište otpada “Korićina”.

Regionalno odlagalište otpada “Korićina” nalazi se na teritoriju općine Glamoč, na samoj granici s Gradom Livnom.

Međutim, do toga ne bi došlo odmah, išlo bi se postupno. Općine Drvar i Bosansko Grahovo na početku bi otpad odlagale na svoja postojeća mjesna općinska deponija, a nakon njihova zatvaranja, putem pretovarne stanice u Bosanskom Grahovu, otpad bi se dovozio i odlagao na regionalno odlagalište “Korićina”.

Glamoč i Grad Livno bi pak odmah na početku svoj otpad odlagali na regionalno odlagalište otpada “Korićina”. Općine Kupres i Tomislavgrad otpad bi odlagali na deponij “Pakline”, do zatvaranja tog deponija prema idejnom projektu. Nakon zatvaranja deponija “Pakline”, preko pretovarne stanice u Tomislavgradu, odvozili bi otpad na regionalni sanitarni deponij “Korićina”, piše Večernji list.

Pretovarne stanice planirane su na odlagalištu “Korita” u Bosanskom Grahovu i odlagalištu “Pakline” ili na nekoj drugoj lokaciji na području općine Tomislavgrad. Reciklažna dvorišta planirana su u Livnu, Tomislavgradu i Drvaru, a sortirnica na regionalnom deponiju “Korićina”.

Nacrt plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije za razdoblje od 2023. do 2028. godine Vlada HBŽ-a poslala je županijskoj Skupštini na razmatranje i usvajanje, a nakon toga bit će otvorena javna rasprava.

(www.jabuka.tv | Foto: Freepik)