Poziv na javne konzultacije o Strategiji razvoja grada Livna 2023-2027

U petak, 12. svibnja 2023. godine na sastanku Razvojnog tima Grada Livna predstavljen je i verificiran Nacrt Strategije razvoja grada Livna 2023-2027.

Dokument se upućuje na Javne konzultacije, koje će trajati 30 dana, zaključno sa 17. lipnja 2023.godine.

Pozivaju se svi zainteresirani građani, udruge, poduzeća i ostali socio-ekonomski partneri da svoje prijedloge i komentare dostave putem obrasca dostavu prijedloga izmjena i dopuna Službi za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije Grada Livna do naznačenog datuma na e-mail adresu: strategija.razvoja@livno.ba.

Nakon završetka javnih konzultacija svi prijedlozi će biti dani na razmatranje i usvajanje Razvojnom timu koji će na kraju utvrditi i prijedlog Strategije razvoja grada Livna 2023-2027 i proslijediti Gradskom vijeću na usvajanje.

Dokument možete preuzeti  OVDJE.

https://relax-portal.info/gradonacelnik-imenovao-razvojni-tim-grada-livna-za-izradu-strategije-razvoja-2021-2027-evo-imena/

https://relax-portal.info/razvojni-tim-grada-livna-razvio-je-strategiju-razvoja-grada-do-2027-godine/