GRAD LIVNO / Poziv za prijavu šteta zbog obilnih padalina

Sukladno odredbama Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća Povjerenstvo za procjenu štete Grada Livna obavještava stanovnike koji su pretrpjeli štetu na svojim materijalnim dobrima zbog poplava uzrokovanih obilnim kišnim padalinama, da štetu mogu prijaviti na obrascu za prijavu štete putem šalter dvorane u zgradi Gradske uprave Livno.

Rok za prijavu štete je osam dana od dana nastanka prirodne ili druge nesreće zaključno s 24. svibnja 2023. Obrazac i obavijest su u privitku.

Privitci

Obavijest
PR-S OBRAZAC

Livno.ba