Predavanja u Livnu o unapređenju statusa medicinskih sestara i tehničara

Neophodne su nam organizacione promjene u zdravstvenom sistemu, koje će primarno biti orijentirane ka unapređenju statusa medicinske sestre i sestrinske prakse, poručeno je s predavanja koje je u Livnu, za svoje članstvo, upriličila Komora zdravstvenih tehničara Kantona 10. Gosti predavači bili su profesori doktori Amer Ovčina i Hadžan Konjo.

 

Premda najbrojnije i pacijentima najbliže zdravstveno osoblje svugdje u svijetu, medicinske sestre i tehničari u bh. zdravstvu još uvijek su u podređenom položaju, osobito u odnosu na liječnike. Tu anomaliju treba ispraviti, rečeno je na skupu te naglašena uloga strukovnih udruženja.

„Komora je vrlo bitna za svakog zdravstvenog tehničara, jer se ona bavi očuvanjem interesa struke i očuvanjem interesa i prava svakog njenog člana“, istaknula je Ivona Ištuk, predsjednica Komore zdravstvenih tehničara K10.

„Ljekar svoje uradi, odredi terapiju, sve drugo rade medicinske sestre i tehničari, od podjele terapije, njege bolesnika, previjanja i svih osnovnih životnih potreba bolesnog čovjeka. Sami se moramo boriti protiv ovako nekorektnog neravnopravno sistema“, poručio je prof. dr. Hadžan Konjo, predsjednik Komore medicinskih sestara-tehničara KS-a

Ali treba raditi i na edukaciji članstva koje mora shvatiti da je zdravstvo uslužna djelatnost.

„Govorio sam o tome koliko je važna organizacijska kultura i organizacijsko ponašanje u zdravstvu, da budemo prvenstveno dobročinitelji, ljudi koji vole svoje pacijente jer pacijenti su oni od kojih na neki način živimo, zarađujemo i trebamo orijentirati svoje usluge na dobrobit pacijenata“, naglasio je prof. dr. Amer Ovčina, univerzitetski profesor i koordinator za kvalitetu u zdravstvu.

A za to, uz stručnost, trebaju i dobre komunikacijske vještine. Zapravo, loša komunikacija je ono na što se pacijenti najviše žale, budući da često nisu dovoljno upućeni u sve ono što im se radi.

„Očekuje se u tom kontekstu da se zdravstveni radnici približe pacijentima kao što je to u drugim zapadnim zemljama gdje se borimo za pacijente, borimo se da pružimo najkvalitetniju, najsigurniju zdravstvenu uslugu“, naveo je Ovčina.

Stoga i ne čudi da je profesor Ovčina svoje predavanje završio inspirativnim citatom Mahatme Gandhija koji kaže da ako želiš vidjeti promjenu u svijetu, trebaš promijeniti samog sebe.

federalna.ba