PRIOPĆENJE ZA JAVNOST predsjednika Općinskog suda u Livnu, Nike Cvitanovića

sud tužiteljstvo Livno

Općinski sud u Livnu je i ovu izvještajnu godinu okončao postizanjem vrlo dobrih rezultata u svom radu i to po svim vidljivim odnosno relevantnim parametrima temeljem kojih se ovakvi rezultati utvrđuju.

U izvještajnom periodu Sud je riješio ukupno 23.036 predmeta, ostvarivši kolektivnu normu od 106,56% pri čemu je došlo i do značajnog smanjenja broja neriješenih predmeta za ukupno 2.128 predmeta u odnosu na proteklu godinu.

Plan starih predmeta je realiziran sa 98%-tnim učinkom, a zanimljiv je i podatak da Općinski sud u Livnu nema predmeta koji su po vremenu iniciranja stariji od 2018. godine, što je dovoljan pokazatelj o ažurnosti i efikasnosti u radu.

Smatramo potrebnim istaknuti da je ovaj Sud odabran kao pilot sud pored još četiri suda u BiH, u projektu pod nazivom „Jačanje efikasnosti i kvalitete pravosuđa u BiH“ koji se provodi u sklopu zajedničkog programa „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“ koju sufinanciraju EU i Vijeće Europe, a za provedbu je angažirana Europska komisija..

Nakon preliminarnih praćenja i zapažanja eksperata, a na temelju jasnih statističkih pokazatelja rada kao i aktivnosti koje provodi rukovodstvo Suda, dostavljeno je Izvješće o posjetu Općinskom sudu u Livnu s ciljem prve procjene.

Predmetnim izvješćem utvrđeno je da je Općinski sud u Livnu iznimno efikasan i nema većih problema u pogledu dužine trajanja postupka, te da je Sud po efikasnosti posljednjih godina među tri najbolja suda u BiH.

Ovim putem obavještavamo sve svoje korisnike da će Općinski sud u Livnu u svjetlu donošenja Komunikacijske strategije nastaviti raditi na uspostavljanju proaktivne komunikacije i slanja jedinstvene i dosljedne poruke prema svim javnostima, kao i rušenju stereotipa zatvorenosti i netransparentnosti sudova u BiH, a sve u cilju poboljšanja razumijevanja i povjerenja javnosti, a prije svega građana, u sudsku vlast, osobito kada je u pitanju ostvarivanje njihovih prava u razumnom roku, jednakog pristupa sudu, te jačanju povjerenja u sudsku vlast osnova na kojoj počiva i gradi se položaj sudstva i autoritet sudskih odluka, izjava je Nike Cvitanovića, predsjednika suda.

www.tomislavnews.com

Vrtlarija Šarić Livno