Što vam sve treba za izvaditi novu osobnu iskaznicu u RH i koliko ćete to platiti

U protekle gotovo tri godine, istekao je rok važenja 221.387 osobnih iskaznica, 411.905 putovnica i 78.524 vozačke dozvole.

Podaci su to Ministarstva unutarnjih poslova koji sugerira građanima da, iako se spomenuti istekli osobni dokumenti još uvijek smatraju važećima, podnesu zahtjev za izradu novih.

Naime, nakon proglašenja epidemije bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj 11. ožujka 2020. godine, odlučeno je kako se za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 ne trebaju podnositi zahtjevi za izdavanje novih isprava.

Iako odluka o proglašenju epidemije nije donesena, iz MUP-a ističu kako je za očekivati da će u dogledno vrijeme biti s obzirom na to da se na razini Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) o tome vode razgovori.

Putovnica i vozačka dozvola, za razliku od osobne iskaznice, nisu obvezne isprave i građani ih ne moraju ishoditi nakon isteka važenja ako ne namjeravaju putovati u zemlje za koje je potrebna putovnica, odnosno ako ne namjeravaju upravljati vozilom.

“Osobna iskaznica obvezna je isprava za hrvatske državljane s reguliranim prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina i one koje su navršili 16 godina i sklopili brak te će istekle osobne iskaznice građani biti dužni zamijeniti novima u roku od 30 dana od proglašenja prestanka epidemije”, naglašava Ministarstvo unutarnjih poslova kod kojeg smo provjerili cijene izdavanja osobnih iskaznica te rokove.

Elektronička osobna iskaznica u redovnom postupku izdaje se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Cijena eOI koje sadrže jedan ili dva certifikata je 13,27 eura, a cijena eOI koje se izdaju osobama s navršenih 70 godina koje ne sadrže certifikate je 9,29 eura.

Elektronička osobna iskaznica u ubrzanom postupku za sve podnositelje zahtjeva izdaje se u roku od deset dana od dana podnošenja zahtjeva po cijeni od 25,88 eura, dok se u žurnom postupku izdaje u roku tri dana od dana podnošenja zahtjeva po cijeni od 66,36 eura.

Troškovi izdavanja prve osobne iskaznice za osobe mlađe od 18 godina ako imaju prebivalište u Hrvatskoj i ako se ta osobna iskaznica izdaje u redovnom postupku, napominje MUP, podmirit će se iz Državnog proračuna, odnosno za izdavanje tih osobnih iskaznica podnositelji ne moraju uplatiti iznos za troškove izdavanja.

Podnošenje zahtjeva

Za podnošenje zahtjeva za zamjene isteklih osobnih iskaznica građanima je na raspolaganju dostupna usluga rezerviranja reda čekanja putem mobilne aplikacije eRedomat, odnosno rezervacija termina za pojedine poslovne procese.

Putem mobilne aplikacije, kako pojašnjava MUP, moguće je rezervirati termine za podnošenje zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice, putovnice i vozačke dozvole, za preuzimanje izrađenih osobnih iskaznica, putovnica i vozačkih dozvola te reguliranje prebivališta.

Samo zahtjevi za izdavanje osobne iskaznice moraju se podnositi u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji koja ima upravne poslove, mjesno nadležnoj prema prebivalištu podnositelja zahtjeva, dok se druge usluge Ministarstva unutarnjih poslova mogu koristiti i preko sustava e-Usluge MUP-a RH i putem sustava e-Građani.

Osoba koja uz prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske ima i prijavljeno boravište, zahtjev za izdavanje osobne iskaznice može podnijeti u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, mjesno nadležnoj prema mjestu svojeg boravišta.

Osoba koja nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi bilo kojoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice potrebno je priložiti dokaz o uplati novčanog iznosa za izdavanje osobne iskaznice ovisno o odabranom postupku izdavanja, dati na uvid ranije izdanu osobnu iskaznicu ili drugu javnu ispravu kojom se može provjeriti identitet podnositelja zahtjeva, a identitet djece koja ne posjeduju osobne isprave potvrđuju roditelji svojom izjavom, priložiti fotografiju u boji dimenzija 3,5 cm x 4,5 cm te potpisati Ugovor o pružanju usluga certificiranja.

Prilikom zamjene osobne iskaznice potrebno je priložiti staru osobnu iskaznicu koja se poništava i vraća.

Ako podnositelju zahtjeva nije već izdana osobna iskaznica ili putovnica Republike Hrvatske, a nije upisan u maticu rođenih na području Republike Hrvatske, potrebno je službenoj osobi dati na uvid inozemni izvadak iz matice rođenih ili rodni list.

Osoba čije se ime i prezime sastoji od više riječi, koje se zbog broja slova koja sadrže ne mogu upisati u prostor za upis imena i prezimena, u obrazac osobne iskaznice upisat će se one riječi osobnog imena koje je osoba izjavom pred matičarom odredila za uporabu u pravnom prometu.

Iznimno, prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice nije potrebno priložiti fotografiju ako je u evidenciji osobnih iskaznica ili evidenciji putnih isprava pohranjena fotografija koja je ranije korištena, pod uvjetom da od dana kada je fotografija prvi put korištena nije proteklo više od pet godina te da izgled osobe nije bitno promijenjen.

Također, hrvatskom državljaninu koji nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj u osobnu iskaznicu upisuje se podatak o njegovom prebivalištu izvan Republike Hrvatske, prema podacima o prebivalištu ispisanim u javnoj ispravi koje mu je izdalo nadležno tijelo države u kojoj ima prijavljeno prebivalište ili odobren boravak.

Elektronička osobna iskaznica

Ministarstva unutarnjih poslova naglašava i mogućnost aktivacije elektroničke osobne iskaznice. Nakon aktivacije moguće je, između ostalog, podnijeti zahtjev za izdavanje putovnice i vozačke dozvole elektroničkim putem, dakle bez dolaska u policijske postaje ili uprave.

“Nakon preuzimanja novih osobnih iskaznica naši građani mogu u prostorima policijskih postaja i uprava koristiti pomoć stručnih osoba za aktivaciju elektroničkih osobnih iskaznica na posebnim konzolama koje su postavljene u većem broju policijskih uprava”, navodi MUP.

Večernji.ba