Studenti iz Francuske sa svojim profesorima istraživali kraška polja u BiH

U sklopu projekta Kraška polja IV: “Održiva budućnost za slatkovodni ekosistem Livanjsko polje u Bosni i Hercegovini”, koji Ornitološko društvo Naše ptice iz Sarajeva implementira u saradnji sa Centrom za životnu sredinu iz Banjaluke i EuroNatur fondacijom iz Njemačke, organizirano je terensko istraživanje za francuske studente i njihove profesore sa AgroParisTech fakulteta.

Studentska grupa provela je višetjedno istraživanje četiri kraška polja u Bosni i Hercegovini: Livanjsko, Duvanjsko, Glamočko i Kupreško.

Preliminarni rezultati njihovih istraživanja potvrđuju značajne geografske, reljefne, hidrološke i kulturološke vrijednosti kraških polja koja su ujedno i važni centri biodiverziteta i endemizma Bosne i Hercegovine.

Detektirani su i brojni ugrožavajući faktori koji značajno narušavaju prirodne vrijednosti.

Nakon prezentacije u Livnu 16. ožujka, rezultati su dan kasnije predstavljeni i na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu.

U narednom periodu biti će izrađeni izvještaji sa istraživanja, koji će potom biti dostupni javnosti.

(OD Naše ptice, CZZS, Ptice Forum)