Sucu iz Livna izrečena javna opomena zbog kašnjenja u izradi odluka

Drugostupanjskaa disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) potvrdila je odluku kojom je Oliveru Badrovu, sucu Općinskog suda u Livnu, izrečena javna opomena zbog neopravdanog kašnjenja u izradi odluka ili u drugim radnjama u vezi s obavljanjem dužnosti suca ili bilo kakvo drugo ponovljeno nepoštivanje dužnosti sudija.

Prvostupanjska disciplinska komisija VSTV-a je, nakon provedenog disciplinskog postupka, proglasila Badrova odgovornim zato što je u jednom predmetu propustio odlučiti o prigovoru trećeo sobe u periodu od najmanje dvije godine i deset mjeseci, te je donio rješenje kojim se prigovor treće osobe smatra povučenim.

Badrov je također proglašen odgovornim jer je propustio da postupa žurno, odnosno neopravdano je odugovlačio postupak izvršenja, propustivši poduzimati daljnje radnje u predmetu, s ciljem okončanja izvršnog postupka u periodu od namanje tri godine i 11 mjeseci.

U svih 17 točaka navedenih u disciplinskoj tužbi, Badrov je postupio suprotno Pravilniku o sustavu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS) i osnovnim principima za rad sudova.

“Formirao je faze predmeta suprotno stanju u spisu te iskazivao predmete završenim, iako je bio svjestan da za to nije bilo uvjeta“, navodi se u odluci Prvostupanjske disciplinske komisije.

Na ovu odluku tuženi je blagovremeno uputio žalbu putem svog punomoćnika zbog povrede odredbi pravila postupka, pogrešnog i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, pogrešne primjene normi materijalnog prava, kao i odluke o izrečenoj disciplinskoj mjeri.

Drugostupanjska disciplinska komisija je odlučila da žalba nije osnovana i da je „Prvostupanjska disciplinska komisija pravilno utvrdila sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti na strani tuženog.

“Komisija nalazi da nije bilo povrede odredbi disciplinskog postupka, da pobijana odluka Prvostupanjske disciplinske komisije ne sadrži činjenične nedostatke koji se žalbom apostrofiraju, jer je zasnovana na potpuno i pravilno utvrđenom činjeničnom stanju“, navodi se u odluci Drugostupanjske disciplinske komisije VSTV-a.

Ova odluka je na stranici VSTV-a objavljena sa incijalima, u anonimiziranoj formi, ali Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH), na osnovu broja predmeta i disciplinskih ročišta kojima su novinari BIRN-a BiH nazočili, može potvrditi da je riječ o sucu Badrovu.

Jasmin Begić

Detekter.ba