Trideset godina od smrti Livnjaka Predraga Pege Barbarića

Predrag Barbarić rođen je u Livnu 1960. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Mostaru i bio student prvog naraštaja Građevinskog fakulteta u Mostaru od 1978. godine. Diplomirao je 1983. godine. Pohađao je poslijediplomski studij na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Bio je profesor u Srednjoj građevinskoj školi, a radio je i u G.P. Hercegovina, te konačno kao asistent na predmetima katedre za materijale i konstrukcije Građevinskog fakulteta u Mostaru.

U prosincu 1991. godine, u Metkoviću je pristupio Zboru narodne garde Republike Hrvatske, a nakon napada JNA na Mostar, u travnju 1992.g., sudjelovao je u organiziranju i opremanju postrojbi HVO-a.

Poginuo je u Mostaru, na Bulevaru, 18. svibnja 1993. U trenutku pogibije obnašao je dužnost zamjenika ministra komunikacija i veza u Vladi HVO-a Mostar.

Josip Predrag Barbarić posthumno je promoviran u čin pukovnika Hrvatskog vijeća obrane a Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman ga je 3. prosinca 1996.g. odlikovao Redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s pozlaćenim pleterom.

Pego je bio poznat i po svom društvenom angažmanu i neumornom zalaganju za mostarske izviđače te sportaš nekoliko sportskih društava, a posebice boksačkog kluba Mostar.

Dnevnik.ba