U 2022. godini Grad Livno uprihodovao tek 280 KM od koncesija??? Istovremeno štiti interese koncesionara nauštrb interesa vlastitih građana!?

Ono što zabrinjava puno građana Livna, a posebno one koji ne žele šutjeti o ovoj temi, je mogućnost da su aktivnosti izmjene Prostornog plana od strane Grada Livna poduzete kako bi se legalizirali zahtjevi za zauzimanje javnog, pa i privatnog  prostora od strane  lokalnih i drugih moćnika koji su odavno pripremili dokumentaciju za neku od koncesija.
.

Na službenoj stranici Vlade HBŽ objavljuju se uglavnom vijesti za promociju aktivnosti Vlade koja je još uvijek u tehničkom mandatu i koja nema namjeru mijenjati „tim“.

Jedna od redovitih vijesti je kontinuirana aktivnost ministrice Dijane Puzigaća kod potpisivanja ugovora o koncesijama za vjetro-parkove, fotonaponske solarne elektrane, u kojima su navedene snage tih elektrana kao i visina jednokratne koncesijske naknade, kao i procenat godišnje naknade od bruto prihoda ostvarenih prodajom električne energije.

Ovakve vijesti pokušavaju ostaviti dojam na čitatelja da Vlada radi transparentno, brine se za punjenje budžeta, tu da su aktualni projekti „zelene energije“.

Sve bajno. No, je li to baš tako?

Kritičari Vlade tvrde suprotno. Da se, između ostalog, ispunjavaju želje pojedinaca koji imaju političke veze u ovoj Županiji, pojedinaca koji u svemu tome vide samo svoj interes i priliku da na lak način dođu do značajnih količina novca.

Činjenica, da je Grad Livno u 2022. godini uprihodovao 280 KM od koncesijskih naknada, dovoljno govori o javnom dobru i njegovom iskorištavanju.

Znači, za prihod od koncesija u 2022. godini mogu se zakrpati nekoliko malih rupa na lokalnim cestama. I to je… to?

Gdje je novac?

Tko štiti koncesionare?

Gdje su istražni organi i zašto ne djeluju?

Sve su to opravdana pitanja na koja ova vlast treba da odgovori.

Grad Livno je u 2022. i 2023. godini planirao uprihoditi po 20.000 KM od koncesijskih naknada. To su podaci iz Proračuna.

Zašto tako malo?

Nitko nema odgovor na ovo pitanje, jer ministrica Puzigaća i njen pomoćnik Mate Šiško te podatke ne žele da daju ili javno objave.

Koga štite?

Zakon o koncesijama iz davne 2003. godine je prevaziđen, okviran i uopćen, pogotovo oblast koncesijskih naknada (Članovi 51. do 54.) i odavno pokazuje potrebu korjenitih promjena, pogotovo u oblasti sudjelovanja javnosti i benefita koje bi trebala da dobiva lokalna zajednica.

Predstavnici NGG „Zaštitimo izvore Mandeka“ su rijetki savjesni građani koji ne žele šutiti o ovoj temi, svjesni da samo organiziranim djelovanjem grupe građana se mogu suprostaviti „napadu“ pojedinaca i grupa na javno dobro u Livnu.

A u njihovom dvorištu su, podsjećamo, namjeravali provoditi istraživanja u blizini izvorišta pitke vode kojom se snabdjevaju mještani MZ Vidoši.

Bude se mještani i drugih MZ u kojima je planirano izdati neku od koncesija, a ovih mjeseci je ekspanzija „zauzimanja“ prostora u okolini Livna za sigurnu zaradu.

„Putem zahtjeva i zamolbi prema resornom ministarstvu pokušali smo tražiti podatke o statusu „naše“ koncesije, kao i izvod iz Registra koncesija za Grad Livno, dokumenta koji bi trebao biti javan, ali mjesecima nismo dobili nikakav odgovor.

Također, nakon sastanka sa gradonačelnikom i predstavnicima nadležne Službe Grada Livna, dobili smo obećanje da će oni, nakon što dobiju podatke o koncesijama, iste dostaviti nama na uvid, ali se to još nije dogodilo.“, ističu aktivisti NGG “Zaštitimo izvore Mandeka”.

Ono što zabrinjava aktiviste i mještane Livna je nedavno objavljena Odluka o pristupanju izmjeni i dopuni Prostornog plana područja općine Livno, donesena sredinom petog mjeseca ove godine u kojoj se nalaze smjernice za izradu plana kao i rokovi koji su vrlo kratki.

Npr. tijekom ljeta će se provoditi javni uvid i rasprava, u mjesecima kada su ljudi po godišnjim odmorima, tj. odsutni.

Nositelj izrade izmjena je Povjerenstvo za izradu plana (naravno u Odluci ne stoji  tko su članovi), a nositelj pripreme je nadležna Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Grada Livna, na čijem je čelu Ivanka Karaula.

„Prijedlozi, mišljenja i sugestije na Javni poziv, koji je objavila nadležna Služba krajem svibnja 2023. godine, mogli su se dostaviti do kraja lipnja 2023. Koliko je građana vidjelo Javni poziv, zašto nije medijski popraćen, koliko je pristiglo prijava?“, sve su to nepoznanice, na koje ukazuju aktivisti pomenute neformalne grupe građana.

Ono što zabrinjava puno mještana Livna, a posebno one koji ne žele šutjeti o ovoj temi, je mogućnost da su aktivnosti izmjene Prostornog plana od strane Grada Livna poduzete kako bi se legalizirali zahtjevi za zauzimanje javnog, pa i privatnog  prostora od strane  lokalnih i drugih moćnika koji su odavno pripremili dokumentaciju za neku od koncesija.

U zakonskom roku javnog poziva predstavnici NGG “Zaštitimo izvore Mandeka” su uputili zahtjev Gradu Livnu za poništenje koncesije za istraživanja tehničke vode u njihovoj MZ, u blizini izvora pitke vode, te pozivaju odgovorne iz Grada Livna da razmotre njihov zahtjev i konačno stanu na stranu svojih sugrađana, te predlože brisanje sporne koncesije iz Prostornog plana Livna.

Antikorupcija.info