U HBŽ-u se povećao broj zaposlenih,umirovljenika, ali i poduzeća, obrta…

U godinu dana Hercegbosanska županija ostala je bez 801 stanovnika.

Prema procjenama Federalnog zavoda za statistiku, ukupan broj stanovnika u toj županiji sredinom 2022. godine iznosio je 77.795, što čini 3,6% ukupnog broja stanovnika u FBiH.  Od tog broja, 38.351 ili 49,3% je žena, piše Večernji list BiH.

Gdje se najviše radi

– Broj stanovnika u HBŽ-u manji je za 801 ili 0,1% u odnosu na 2021. godinu. U promatranom razdoblju od 2018. do 2022. godine broj stanovnika u prosjeku je godišnje opadao za 0,9% – navodi se u dokumentu “Makroekonomski pokazatelji po županijama Federacije BiH”.

Od ukupnog broja stanovnika u 2022. godini, populacija od 0 do 14 godina čini 9,7%, radno sposobna populacija od 15 do 64 čini 68,1%, dok populacija starija od 65 godina čini 22,2% broja stanovnika županije.

U promatranom razdoblju od 2018. do 2022. godine populacija djece od 0 do 14 u prosjeku se godišnje smanjivala za 5,4%.

Indeks starenja stanovništva iznosio je 201, što upućuje na to da je populacija ušla u fazu intenzivnog starenja, koja se odražava u rastućem udjelu starijih osoba s padom udjela radno sposobnog stanovništva.

Stopa nataliteta u istom razdoblju iznosila je 4,3‰, a stopa općeg mortaliteta 10,8‰. U 2022. godini broj živorođenih i dalje je bio manji od broja umrlih u županiji.

Prirodni prirast i dalje ima negativan trend i u 2022. godini iznosio je -490. Stopa prirodnog prirasta iznosila je -6,5‰ i nešto je viša u odnosu na prethodnu godinu, kada je iznosila -9,2‰.

Vitalni indeks koji predstavlja odnos živorođenih i umrlih na 100 stanovnika u HBŽ-u u 2022. godini iznosio je 85,7%. Opća stopa fertiliteta iznosila je 19,9 i viša je u odnosu na prethodnu godinu (18,5).

Kada je riječ o radno sposobnom stanovništvu, prema procjenama Federalnog zavoda za statistiku, u HBŽ-u je sredinom 2022. godine bilo 52.976 osoba u toj kategoriji, što je u odnosu na 2021. godinu manje za 631 ili 1,2%.

Prosječan broj zaposlenih osoba iznosio je 11.235, od čega je 4898 ili 43,6% žena. Važno je naglasiti kako se broj zaposlenih osoba povećao za 279 ili 2,6% u odnosu na 2021. godinu.

– U promatranom razdoblju od 2018. do 2022. godine broj zaposlenih osoba u prosjeku se godišnje povećavao za 1,2%.

Broj zaposlenih žena u 2022. godini povećao se za 222 ili 4,7% u odnosu na prethodnu godinu.

– U broju zaposlenih, promatrano po djelatnostima u HBŽ-u tijekom 2022. godine, najveći udio imali su zaposleni u trgovini – 16,4%, prerađivačkoj industriji – 15,1% te javnoj upravi, obrani i obveznom socijalnom osiguranju – 14,1%, dok je najmanji udio zaposlenih zabilježen u poslovanju nekretninama – 0,1%, djelatnostima vađenja ruda i kamena – 0,4% te u informacijama i komunikacijama – 0,6%.

Kvalifikacije radnika

Od ukupnog broja zaposlenih u županiji, najviše žena zaposleno je u djelatnosti trgovine – 8,7%, u obrazovanju – 7,4%, javnoj upravi, obrani i obveznom socijalnom osiguranju – 6,3% te u djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite – 5,2% – stoji u navedenom dokumentu.

Najveće povećanje broja zaposlenih po djelatnostima zabilježeno je u prerađivačkoj industriji – za 116 ili 7,4% i javnoj upravi, obrani i obveznom socijalnom osiguranju – za 91 ili 6,1% te u informacijama i komunikacijama – za 23 ili 48,9%, dok je najveće smanjenje broja zaposlenih zabilježeno u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu – za 34 ili 2,5% te prijevozu i skladištenju – za 11 ili 3,3% u odnosu na 2021. godinu.

Stopa nezaposlenosti, prema službeno registriranom broju nezaposlenih u odnosu na radnu snagu, iznosila je 34,2% i niža je od stope registrirane nezaposlenosti FBiH za promatranu godinu, koja je iznosila 35,1%.

Kada je riječ o kvalifikacijama, od prosječnog broja nezaposlenih registriranih osoba u HBŽ-u tijekom prošle godine, 4346 (74,5%) osoba je s nekom razinom stručne spreme, tzv. stručne osobe, dok je 1490 (25,5%) osoba bez stručne spreme.

Među nezaposlenim osobama najviše je kvalificiranih osoba – SSS (2050 ili 35,1%), a najmanje nezaposlenih osoba je s PKV kvalifikacijama (105 ili 1,8%). Broj umirovljenika na kraju 2022. godine iznosio je 7180 ili 1,7% te je veći za 188 ili 2,7% u odnosu na prethodnu godinu.

Broj zaposlenih na jednog umirovljenika na kraju 2022. iznosio je 1,6. Ukupan broj poslovnih subjekata na kraju 2022. iznosio je 3763 ili 3,1% ukupnog broja poslovnih subjekata u FBiH te je u odnosu na 2021. veći za 134 ili 3,7%.

Večernji.ba