U HBŽ-u se radi na izradi Plana upravljanja županijskim otpadom

U zgradi Vlade Hercegbosanske županije (HBŽ) u četvrtak je održana radna sjednica Povjerenstva/Stručnog tima za pružanje pomoći u izradi Plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije.

Članovi Povjerenstva informirani su o svim dosadašnjim aktivnostima u svezi izrade Plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije, o razlozima zastoja nastalih zbog proceduralnih razloga u procesu izrade i donošenja predmetnog dokumenta, navode u priopćenju Vlade HBŽ-a.

Također, članovi Povjerenstva su informirani o aktivnostima poduzetim u cilju nastavka izrade Plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije. Temeljem aktualizirane suradnje s izvršiteljem izrade Plana, posebno je utvrđen prioritet ažuriranja podataka u upitniku dostavljenom svim jedinicama lokalne samouprave i ostalim zainteresiranim stranama.

Dogovorene su sve naredne aktivnosti u procesu pružanja usluga na izradi Plana upravljanja otpadom HBŽ-a te obaveze Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša, kao nositelja izrade, u smislu provođenja potrebnih radnji, a koje se odnose na samu proceduru donošenja Plana.

Na temelju obavljene rasprave u kojoj su uzeli učešće i dali svoj doprinos svi članovi Povjerenstva koji su ujedno i predstavnici jedinica lokalne samouprave, ocijenjeno je da je realno očekivati da će izvršitelj radova u skorom razdoblju ažurirati i ponuditi dokument koji će biti upućen na usvajanje, odnosno u redovnu parlamentarnu proceduru.

Večernji.ba