Udruga Dinarica: Želimo ukloniti stare i nefunkcionalne barijere na vodotocima u Livanjskom polju

Dragulj prirode Livanjsko polje – Dan planeta Zemlje 2023.

Livno, 22.04.2023. –Povodom Dana planeta Zemlje koji se obilježava 22. travnja Udruga Dinarica organizirala je terenski posjet i sastanak sa predstavnicima županijske lokalne vlasti i nevladinog sektora u Livnu u sklopu projekta “Ususret prvom uklanjanju barijera/brana (na vodotocima) u Bosni i Hercegovini: Studija slučaja Livanjsko polje”.

Ovim projektom, na primjeru vodotokova u Livanjskom polju, žele se istražiti potencijali mogućnosti za uklanjanje starih i nefunkcionalnih barijera čije rušenje neće predstavljati nikakav društveni, infrastrukturni ili ekonomski rizik.

Tema ovogodišnjeg Dana planeta Zemlje ista je kao i prošlogodišnja, a glasi „Investiraj u naš planet“ i fokusira se na posljedice klimatskih promjena koje svi već osjećaju, kao i na napore koji se ulažu u svijetu u cilju njihovog ublažavanja.

Jedna od mjera ublažavanja je i uklanjanje starih i nefunkcionalnih barijera.

Tim povodom danas smo u Livnu organizirali sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici HBŽ, Grada Livno i zainteresirane nevladine organizacije koje aktivno sudjeluju u aktivnostima na Livanjskom polju nakon čega je uslijedila terenska posjeta.

Prilikom terenske posjete kojoj su nazočili članovi projektnog tima Udruge Dinarica koji čine iskusni stručnjaci iz oblasti hidrologije, ihtiologije i geografskih informacionih sistema (GIS), posjetili smo osjetljive točke, posebno ponore koji se nalaze u Livanjskom polju, a pored kojih stoje napuštene, nefunkcionalne barijere, u svrhu istraživanja utjecaja ovih barijera na žive organizme u vodi i njenoj neposrednoj blizini.

Direktor Udruge Dinarica, Đorđe Stefanović ovom prilikom istaknuo je: „Europski trend je da se štiti ne samo postojeće stanje prirodnih resursa već da se aktivno radi i na restauraciji istih što je iskazano i kroz jedan od ciljeva strategije zaštite biodiverziteta EU, a to je da se 25.000 km rijeka vrati što bliže svom prirodnom stanju.

Da bi se ovaj cilj ostvario potrebno je između ostalog ukloniti nefunkcionalne barijere izgrađene unutar vodotoka čije uklanjanje ne predstavlja ekonomski, socijalni ili sigurnosni rizik.

Udruga Dinarica je započela aktivnosti na uklanjanju barijera u BiH i za prvu studiju slučaja odabrano je Livanjsko polje zbog njegovih prirodnih vrijednosti prepoznatih na međunarodnom nivou.

Livanjsko polje se također nalazi na Ramsarskoj listi međunarodno vrijednih močvarnih staništa, a još uvijek nije završen proces njegove zaštite u skladu sa propisima u BiH.“

Važnost ovog projekta za očuvanje biološke raznolikosti Livanjskog polja prepoznali su i iz Svjetskog fonda za migratorne riblje vrste  – Europski pokret za uklanjanje barijera (World FishMigrationFund – Dam Removal Europe) dajući svoju podršku i doprinos u vidu stručnog znanja i dugogodišnjeg iskustva rada na sličnim projektima.

Projekt “Ususret prvom uklanjanju barijera/brana (na vodotocima) u Bosni i Hercegovini: Studija slučaja Livanjsko polje” podržan je od strane Europskog programa  za otvorene rijeke (European Open RiversFund) koji se fokusira na stvaranje rijeka slobodnog toka sa zdravim, raznolikim i povezanim ekosustavima diljem Europe, u kojima uživaju, cijene ih i štite zajednice koje o njima ovise.