Vlada HBŽ-a izdvaja 51 milijun maraka za trogodišnji akcijski plan razvoja Županije

Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije, na prijedlog Službe za koordiniranje razvoja i integracije Ureda predsjednika Vlade, donijela je Odluku o usvajanju Smjernica za planiranje rada tijela uprave Hercegbosanske županije s Akcijskim planom za provedbu Strategije razvoja Županije za razdoblje 2024.-2026. godine. Ovim trogodišnjim akcijskim planom razvoja Županije obuhvaćena su četiri strateška cilja koja su razrađena u više desetina mjera s okvirno planiranim budžetom u iznosu od 51.111.055,00 KM.

U strateškom cilju 1 najviše sredstava se planira uložiti na unapređenje konkurentnosti poljoprivrede, poduzetničke infrastrukture i poticanje održivog ruralnog turizma, u strateškom cilju 2 prioritet je unapređenje sustava zdravstvene zaštite, socijalne skrbi i unapređenje odgojno-obrazovnog sustava, u strateškom cilju 3 u fokusu je razvoj suvremene infrastrukture, očuvanje okoliša i održivo korištenje prirodnih resursa, dok je u strateškom cilju 4 naglasak na učinkovitom upravljanju održivog razvoja kroz jačanje institucija kao i veću participaciju građana i stručnjaka u razvojnim procesima.

Osim što je ovaj trogodišnji razvojni plan namjenjen tijelima županijske uprave kao usmjerenje u njihovom radu, važan cilj mu je i informiranje javnosti, poduzeća, nevladinog sektora i sve ostale zainteresirane javnosti o ključnim aktivnostima na području Županije, u svrhu stvaranja sinergijskog učinka provedbom zajedničkih aktivnosti vladinog, privatnog i nevladinog sektora.

Vlada je usvojila Prijedlog Odluke o odobravanju kapitalnih potpora osnovnim školama koje djeluju na prostoru Hercegbosanske županije. Ove potpore utvrđene su Proračunom Hercegbosanske županije za 2023. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM, a temeljem dospjelih prijava bit će raspoređene na sljedeći način:

OŠ Stjepana Radića iz Prisoja 3.250,00 KM za opremanje učionica i zbornica namještajem u Prisoju, PŠ Kazagincu i Pš Stipanići,
OŠ Drvar 3.250,00 KM za nabavu školskih tabla/ploča,
OŠ Fra Miroslava Džaje iz Kupresa 3.250,00 KM za zamjenu tepisona i uređenje zidova,
OŠ Ivana Mažuranića iz Tomislavgrada 3.250,00 KM za nabavu prijenosnih računala u svrhu digitalizacije i informatizacije te 6.000,00 KM za javnu nabavu usluge prijevoza u svrhu provođenja terenske nastave.
OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Livno 3.250,00 KM za sanaciju i preuređenje učionice te 6.000,00 KM za javnu nabavu usluge prijevoza za svrhu provođenja terenske nastave.
OŠ „Fra Lovro Karaula“ Livno 3.250,00 KM za adaptaciju športske dvorane u PŠ Ljubunčić te 6.000,00 KM za javnu nabavu usluge prijevoza u svrhu provođenja terenske nastave.
OŠ „Glamoč“ iz Glamoča 3.250,00 KM za rekonstrukciju i postavljanje školske ograde,
OŠ fra Mije Čuića iz Bukovice 3.250,00 KM za opremanje informatičkog kabineta te 6.000,00 KM za javnu nabavu usluge prijevoza u svrhu provođenja terenske nastave

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, Vlada je dala suglasnost na Programa utroška sredstava za stipendiranje studenata tijekom akademske 2022./2023. godine. Za ovu namjenu, u Proračunu Hercegbosanske županije za 2023. godinu, utvrđena su sredstva u iznosu od 50.000,00 KM. Sredstva će biti raspoređena na 34 stipendista od kojih je pet (5) stipendija iz prethodnih godina dok će preostalih dvadesetdevet (29) stipendija biti dodijeljeno po novom natječaju za tekuću akademsku godinu.

Vlada je primila k’ znanju Informaciju o aktivnostima Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije na izradi dokumenta „Plan upravljanja otpadom Hercegbosanske županije za period 2018.-2023. godina“. Također je usvojen i Zaključak kojim je utvrđena izmjena perioda za koji se izrađuje dokument Plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije, sa dosadašnjeg 2018.-2023.godina na novi period 2023. – 2028. godina za čiju izradu je zaduženo Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije.

Vlada je usvojila prijedlog Odluke i dala suglasnost na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije. Također je dana suglasnost na usvajanje više Odluka vezanih za provedbu postupaka javne nabave u cilju poboljšanja opremljenosti i funkcionalnosti ovoga ministarstva za šta su osigurana sredstva u Proračunu Hercegbosanske županije za 2023. godinu: nabava radara za kontrolu i snimanje prometa ukupne vrijednosti 178.000,00 KM s PDV-om, optimizacija voznog parka – GPS praćenje vozila u iznosu od 15.000,00 KM s PDV-om, unutarnje uređenje zgrade PU Drvar ukupne procijenjene vrijednosti 53.000,00 KM s PDV-om, nabava odjeće i obuće za policijske službenike u iznosu od 130.000,00 KM, održavanje, servisiranje i nadogradnja video-analitičkog sustava, servisiranje sustava video-nadzora prometa i sustava kontrole radnog vremena u ukupnom iznosu od 70.000,00 KM, nabava peleta za centralno grijanje 20.000,00 KM.

Vlada HBŽ